{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 439193

مهدی گرامی پور معلم آستارایی به دلیل نبود اینترنت و عدم دسترسی دانش آموزان روستای «مشند» این شهرستان به شبکه پیام رسان شاد، با رعایت اصول بهداشتی توسط خود و دانش آموزان در دل طبیعت به آنها آموزش می دهد.

 • 157123694
 • 157123695
 • 157123696
 • 157123697
 • 157123698
 • 157123699
 • 157123700
 • 157123701
 • 157123702
 • 157123703
 • 157123704
 • 157123705
 • 157123706
 • 157123707
 • 157123708
 • 157123709
 • 157123710
منبع: ایرنا
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری