کد خبر 419845

بیشترین و کمترین تورم برای کدام استان‌ها است؟

در بهمن ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ٢,٢درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با ٠.٥درصد کاهش است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در بهمن ١٣٩٨ منتشر شد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ٢,٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با ٠.٥ درصد کاهش است.

کل خانوارها

در بهمن ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٩٧,٦ رسید که نسبت به ماه قبل ١.١ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قزوین با ٢.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با ٠.٥ درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٥.٠ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان  (١٨.٨ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٧.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٤٤.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ فارس (٣٢.٨ درصد) است.

13981206000646_Test_NewPhotoFree

خانوارهای شهری

در بهمن ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٩٦,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٢ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قزوین با ٢.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل با ٠.٦ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٢٥.١ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (٣١.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کردستان (١٨.٨ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عدد  ٣٦.٥ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (٤٣.٨ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (٣١.١ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در بهمن ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) عدد ٢٠٢,٦ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ٠.٧ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان تهران با ٢.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ٠.٥ درصد کاهش می­باشد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢٤.٤ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ هرمزگان (٣٣.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (١٨.٩ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی به عدد ٤٠.١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٤٨.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ آذربایجان غربی (٣٥.٧ درصد) است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر