{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 383049

اعضای قبیله گواجاجارا یکی از بومیان منطقه آمازون هستند که یا صورت‌های رنگ شده در کمین قاچاقچیان چوب می‌نشینند. آنها پس از محاصره کامیون چوب ، آن را آتش می‌زنند .

 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
 • جنگجویان آمازون به روایت تصویر
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری