کد خبر 2680

دلیل بحران اقتصادی جهان چه بود؟

طبق تحقیقات متععد و معتبر، یکی از دلایل مهم بحران اقتصادی جهان خلق اوراق مالی فراتر از ظرفیت های تولید ناخالص داخلی جهانی، در قالب ابزارهای مختلف در راستای خلق ارزش مجازی و همچنین استفاده فرصت طلبانه بانک های خصوصی از ناکارآمدی اقتصاد جهانی در برخی کشور ها و اعتماد بیش از حد به سیستم اقتصاد آزاد بوده است.

اقتصاد آنلاین/گروه جهان/خبرآنلاین نوشت:

محمد بحرینیان رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، گزارشی با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ اقتصاد ایران،رشد یا توسعه را در آخرین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران بیان کرد که در بخشی از آن چگونگی شکل گیری بحران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در توضیح این بخش آمده که شناخت برخی از وجوه که باعث ایجاد بحران جهانی گردید می تواند راهگشای ذهنیت لازم برای پیشگیری و ارائه راه حل منطقی برای برون رفت از مشکل باشد. طبق تحقیقات متععد و معتبر، یکی از دلایل مهم بحران اقتصادی جهان خلق اوراق مالی فراتر از ظرفیت های تولید ناخالص داخلی جهانی، در قالب ابزارهای مختلف در راستای خلق ارزش مجازی و همچنین استفاده فرصت طلبانه بانک های خصوصی از ناکارآمدی اقتصاد جهانی در برخی کشور ها و اعتماد بیش از حد به سیستم اقتصاد آزاد بوده است. نمودار زیر که روند افزایش دارایی های مالی جهانی طی سه دهه را نشان می دهد، گویای این واقعیت است. همچنان که در نمودار مشاهده می گردد طی سال های 2007-1980 نسبت دارایی های مالی جهان در مقابل ارزش تولید ناخالص داخلی از رقم 109 درصد به میزان 422 درصد در سال 2007 افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر