کد خبر 115443

یک کارشناس امور بانکی عنوان کرد:

رشد سهام گروه بانکی دلیل بنیادی ندارد

به گفته یک کارشناس امور بانکی، رشد این روزهای سهام بانک ها به دلیل خرید هیجانی سهامداران است و شرایط لغو تحریم در کوتاه مدت تاثیری در بهبود وضعیت بانک ها ندارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر بازار وحید شقاقی، کارشناس امور بانکی در گفت و گویی در خصوص رشد سهام بانکی در روزهای اخیر گفت: بازار سرمایه ایران پیش بینی پذیر نیست و این موضوع به علت پیش بینی ناپذیر بودن کلیت اقتصادی ایران است. به همین علت گاهی بازار سرمایه به شدت حبابی عمل می کند. هرچند ذات حباب در بازار سرمایه تمام دنیا وجود دارد، اما شدت حبابی شدن قیمت سهام در بورس ایران بیشتر است. وی افزود: به دلیل برداشته شدن تحریم ها و آزاد شدن فعالیت نظام بانکی، مردم انتظار دارند که سهام گروه بانکی رشد خوبی داشته باشد. اکنون بانک ها تامین مالی بیش از 90 درصد از اقتصاد کشور را بر عهده دارند و این موضوع باعث می شود که سرمایه گذاران امن ترین گروه را گروه بانکی بدانند، زیرا در شرایط تحریم نیز افت زیادی نداشته است. شقاقی خاطرنشان کرد: در زمان تحریم، بانک ها فعالیت سوداگرانه زیادی داشتند، این موضوع باعث تداوم درآمد بانک ها می شد و رشد سهام بانکی را در پی داشت. با این اوصاف و اخبار خوبی که اکنون در نظام بانکی وجود دارد، افزایش خرید سهام بانکی شکل می گیرد که در نهایت باعث افزایش قیمت این گروه از سهام می شود. اما این خرید های هیجانی، ممکن است با یک خبرمنفی فروکش کند و باعث شود که حباب به وجود آمده در این گروه فروکش کند. شقاقی در خصوص دلایل بنیادی برای افزایش ارزش سهام گروه بانکی گفت: متاسفانه اکنون هیچ دلیل واقعی و بنیادی وجود ندارد که به استناد به آن بتوان گفت درآمد بانک ها در کوتاه مدت یا بلند مدت زیاد می شود. حتی می توان گفت توسعه درآمد بانک ها در بلند مدت نیز وجود ندارد. هم اکنون 11 بانک در آستانه ورشکستگی هستند، اما به دلیل حمایت دولت اعلام ورشکستگی این بانک ها اعلام نمی شود. به همین علت نمی توان ادعا کرد که رشد سهام بانکی اکون توجیه اقتصادی بنیادی دارد، بلکه به دلیل شایعات افزایش درآمدها و هجوم خریداران است.
بیشتر بخوانید
ارسال نظر