در گفت‌وگو با هادی صالحی‌اصفهانی بررسی شد؛

قیمت نفت و آینده اقتصاد ایران

استاد اقتصاد دانشگاه ایلی‌نوی معتقد است که ایران باید طی یک سال گذشته تجربه‌هایی را از کاهش قیمت نفت برای خود به دست آورده باشد تا به سمت دانش‌محوری و تنوع تولید حرکت کند.

هادی صالحی‌اصفهانی،‌ در خصوص تاثیرات کاهش قیمت نفت در یک سال اخیر بر اقتصاد ایران،‌ گفت: یک موضوع مهم در این مورد که نباید از نظر دور نگه داشته شود این است که بدون تغییر بزرگی در سرمایه‌گذاری و جهت تولید در کشور، صادرات غیر‌نفتی ایران نخواهد توانست جای درآمد نفت را بگیرد و مشکل محدودیت‌های ارزی را جبران کند. وی معتقد است که این چشم‌انداز که درآمد نفتی نسبتاً محدود خواهد بود می‌تواند زمینه‌ساز جهت‌گیری تازه‌ای در اقتصاد ایران باشد به این ترتیب که ممکن است به دولت کمک کند تا درآمد نفت را به سرمایه‌گذاری برای رشد تولید و بهره‌وری اختصاص دهد و دیگر برای مصرف هزینه نکند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این استاد دانشگاه تاکید کرد: این تغییر می‌تواند با تاکید روی بهبود خدمات عمومی و کمک به رشد تنوع تولید و نوآوری در اقتصاد همراه باشد. با توجه به امکانات جامعه ایران، اقتصاد کشور باید بیشتر در جهت دانش‌محوری و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته حرکت کند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر