قیمت دلار امروز ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ / دلار در صرافی ها به نیمه کانال ۳۶ هزار تومان رسید

قیمت دلار برای تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۳۳۲۳۳ تومان است.

قیمت دلار امروز ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۱ / دلار در صرافی ها به نیمه کانال ۳۶ هزار تومان رسید

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۶ هزار و ۱۹۲ تومان برای خرید و ۳۶ هزار و ۵۸۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۳ هزار و ۲۳۳ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۵۶۷ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۶ هزار و ۱۹۲ تومان برای خرید و ۳۶ هزار و ۵۸۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول آذر قیمت خرید ۳۳۲۵۰ ۳۳۳۱۶ ۳۳۳۱۴ ۳۳۴۹۴ ۳۳۴۷۸ ۳۳۵۹۲
قیمت فروش ۳۳۵۵۰ ۳۳۶۵۶ ۳۳۶۶۹  ۳۳۸۵۹ ۳۳۸۴۵ ۳۳۹۷۴
هفته دوم آذر قیمت خرید ۳۳۶۳۲ ۳۳۶۳۸ ۳۳۸۵۸ ۳۳۸۱۴ ۳۳۷۸۲ ۳۴۰۴۲
قیمت فروش ۳۳۹۸۶ ۳۴۰۰۰  ۳۴۲۰۰ ۳۴۱۷۱ ۳۴۱۲۷ ۳۴۵۰۰
هفته سوم آذر قیمت خرید ۳۴۵۳۳ ۳۴۶۰۰ ۳۴۷۸۰ ۳۴۷۱۰ ۳۴۴۹۶ ۳۴۹۱۱
قیمت فروش ۳۴۸۹۴ ۳۴۹۶۴ ۳۵۱۶۹  ۳۵۰۶۳ ۳۴۸۷۲ ۳۵۳۰۷
هفته چهارم آذر قیمت خرید ۳۴۹۶۴ ۳۵۰۲۸ ۳۵۳۴۳ ۳۶۰۰۰ ۳۶۱۹۲ -
قیمت فروش ۳۵۳۵۳ ۳۵۴۳۶ ۳۵۸۳۱ ۳۶۲۳۸ ۳۶۵۸۶ -

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۳ هزار و ۲۳۳ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۵۶۷ تومان برای فروش معامله می‌شود.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول آذر قیمت خرید ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۵۴۶۵ ۳۰۶۴۶۰ ۳۰۸۴۵۰
قیمت فروش ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۸۵۳۵ ۳۰۹۵۴۰ ۳۱۱۵۵۰
هفته دوم آذر قیمت خرید ۳۱۱۹۳۳ ۳۱۵۴۱۵ ۳۱۷۴۰۵ ۳۲۱۳۸۵ ۳۲۴۸۶۸ ۳۲۴۸۶۸
قیمت فروش ۳۱۵۰۶۸ ۳۱۸۵۸۵ ۳۲۰۵۹۵ ۳۲۴۶۱۵ ۳۲۸۱۳۳ ۳۲۸۱۳۳
هفته سوم آذر قیمت خرید ۳۳۲۳۳۰ ۳۳۲۳۳۰ ۳۳۲۳۳۰ ۳۳۲۳۳۰ ۳۳۲۳۳۰ ۳۳۲۳۳۰
قیمت فروش ۳۳۵۶۷۰ ۳۳۵۶۷۰ ۳۳۵۶۷۰ ۳۳۵۶۷۰ ۳۳۵۶۷۰ ۳۳۵۶۷۰
هفته چهارم آذر قیمت خرید ۳۳۲۳۳۰ ۳۳۲۳۳۰ ۳۳۲۳۳۰ ۳۳۲۳۳۰ ۳۳۲۳۳۰ -
قیمت فروش ۳۳۵۶۷۰ ۳۳۵۶۷۰ ۳۳۵۶۷۰ ۳۳۵۶۷۰ ۳۳۵۶۷۰ -

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورد.

ماه/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول آذر ۳۱۲۰۰ ۳۱۹۰۰ ۳۱۹۸۰ ۳۱۷۹۹ ۳۲۱۰۰ ۳۲۴۰۰
هفته دوم آذر ۳۳۴۰۰ ۳۳۳۰۰ ۳۳۵۰۰ ۳۳۵۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۳۷۰۰
هفته سوم آذر ۳۳۲۰۰ ۳۴۲۰۰ ۳۳۸۹۰ ۳۴۳۰۰ ۳۴۳۰۰ ۳۴۵۰۰
هفته چهارم آذر ۳۴۸۰۰ ۳۴۷۹۵ ۳۶۰۰۰ ۳۵۶۰۰ ۳۶۲۰۰ -
ارسال نظر
ارسال نظر