قیمت دلار امروز ۳ آذر ماه ۱۴۰۱ / دلار در پایان هفته چند؟

قیمت دلار برای تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۳۰۸۴۵ تومان است.

قیمت دلار امروز ۳ آذر ماه ۱۴۰۱ / دلار در پایان هفته چند؟

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۳ هزار و ۵۹۲ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۹۷۴ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۰ هزار و ۸۴۵ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۱۵۵ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۳ هزار و ۵۹۲ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۹۷۴ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول آذر قیمت خرید ۳۳۲۵۰ ۳۳۳۱۶ ۳۳۳۱۴ ۳۳۴۹۴ ۳۳۴۷۸ ۳۳۵۹۲
قیمت فروش ۳۳۵۵۰ ۳۳۶۵۶ ۳۳۶۶۹  ۳۳۸۵۹ ۳۳۸۴۵ ۳۳۹۷۴

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۰ هزار و ۸۴۵ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۱۵۵ تومان برای فروش معامله می‌شود.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول آذر قیمت خرید ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۵۴۶۵ ۳۰۶۴۶۰ ۳۰۸۴۵۰
قیمت فروش ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۸۵۳۵ ۳۰۹۵۴۰ ۳۱۱۵۵۰

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورد.

ماه/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول آذر ۳۱۲۰۰ ۳۱۹۰۰ ۳۱۹۸۰ ۳۱۷۹۹ ۳۲۱۰۰ ۳۲۴۰۰
ارسال نظر