قیمت دلار امروز ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ / دلار آذر را افزایشی شروع کرد

قیمت دلار برای تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۳۰۵۴۶ تومان است.

قیمت دلار امروز ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ / دلار آذر را افزایشی شروع کرد

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۳ هزار و ۴۹۴ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۸۵۹ تومان  برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۰ هزار و ۵۴۶ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۸۵۳ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۳ هزار و ۴۹۴ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۸۵۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول آذر قیمت خرید ۳۳۲۵۰ ۳۳۳۱۶ ۳۳۳۱۴ ۳۳۴۹۴ - -
قیمت فروش ۳۳۵۵۰ ۳۳۶۵۶ ۳۳۶۶۹  ۳۳۸۵۹ - -

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۰ هزار و ۵۴۶ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۸۵۳ تومان برای فروش معامله می‌شود.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول آذر قیمت خرید ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۵۴۶۵ - -
قیمت فروش ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۸۵۳۵ - -

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۱ هزار و ۷۹۹ تومان قیمت خورد.

ماه/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول آذر ۳۱۲۰۰ ۳۱۹۰۰ ۳۱۹۸۰ ۳۱۷۹۹ - -

 

ارسال نظر