قیمت دلار امروز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ / دلار صرافی ملی تکان نخورد

قیمت دلار برای تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۳۰۴۴۷ تومان است.

قیمت دلار امروز ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ / دلار صرافی ملی تکان نخورد

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۳ هزار و ۳۱۴ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۶۶۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۰ هزار و ۴۴۷ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۷۵۳ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۳ هزار و ۳۱۴ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۶۶۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته دوم آبان قیمت خرید ۳۱۴۲۷ ۳۱۴۳۱ ۳۱۴۷۱ ۳۱۵۰۳ ۳۲۰۴۱ ۳۳۲۶۹
قیمت فروش ۳۱۷۵۲ ۳۱۷۶۷ ۳۱۸۱۳ ۳۱۸۳۵ ۳۲۴۱۴ ۳۳۶۹۶
هفته سوم آبان قیمت خرید ۳۳۸۸۲ ۳۴۱۴۴ ۳۴۱۶۶ ۳۴۱۵۷ ۳۴۱۵۵ ۳۳۲۱۵
قیمت فروش ۳۴۳۰۸ ۳۴۴۱۹ ۳۴۵۰۰ ۳۴۵۰۶ ۳۴۵۰۷ ۳۳۴۵۰
هفته چهارم آبان قیمت خرید  ۳۲۷۳۷  ۳۲۷۱۳ ۳۳۰۵۴ ۳۳۱۵۶ ۳۳۳۳۵ ۳۳۲۲۶
قیمت فروش ۳۳۱۴۵ ۳۳۰۹۷ ۳۳۴۰۲ ۳۳۵۱۳ ۳۳۶۷۷ ۳۳۵۸۱
هفته پنجم آبان قیمت خرید ۳۳۲۵۰ ۳۳۳۱۶ ۳۳۳۱۴ - - -
قیمت فروش ۳۳۵۵۰ ۳۳۶۵۶ ۳۳۶۶۹ - - -

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۰ هزار و ۴۴۷ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۷۵۳ تومان برای فروش معامله می‌شود.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته دوم آبان قیمت خرید ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۶۹۵۸ ۲۸۷۱۵۷ ۲۸۷۱۵۷
قیمت فروش ۲۸۹۶۴۱ ۲۸۹۶۴۱ ۲۸۹۶۴۱ ۲۸۹۸۴۲ ۲۹۰۰۴۳ ۲۹۰۰۴۳
هفته سوم آبان قیمت خرید ۲۸۷۳۵۶ ۲۸۷۵۵۵ ۲۸۷۶۵۵ ۲۸۸۲۱۶ ۲۸۸۲۱۶ ۲۸۸۲۱۶
قیمت فروش ۲۹۰۲۴۴ ۲۹۰۴۴۵ ۲۹۰۵۴۶ ۲۹۱۱۱۲ ۲۹۱۱۱۲ ۲۹۱۱۱۲
هفته چهارم آبان قیمت خرید ۲۸۷۷۵۴ ۲۸۷۷۵۴ ۲۸۷۶۵۵ ۲۸۷۶۵۵ ۲۸۸۵۵۰ ۲۹۱۵۳۵
قیمت فروش ۲۹۰۶۴۶ ۲۹۰۶۴۶ ۲۹۰۵۴۶ ۲۹۰۵۴۶ ۲۹۱۴۵۰ ۲۹۴۴۶۵
هفته پنجم آبان قیمت خرید ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۴۴۷۰ ۳۰۴۴۷۰ - - -
قیمت فروش ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۷۵۳۰ ۳۰۷۵۳۰ - - -

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۱ هزار و ۹۸۰ تومان قیمت خورد.

ماه/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته دوم آبان ۲۸۸۲۰ ۲۸۸۲۷ ۲۸۸۳۰ ۲۸۸۴۰ ۲۸۸۶۰ ۲۸۸۸۴
هفته سوم آبان ۲۹۰۰۰ ۲۸۹۰۰ ۲۸۹۱۰ ۲۹۴۰۵ ۲۹۴۰۰ ۲۹۵۶۱
هفته چهارم آبان ۲۹۶۷۰ ۲۹۶۷۶ ۳۱۰۰۰ ۳۰۲۵۰ ۳۰۵۴۱ ۳۰۶۰۰
هفته پنجم آبان ۳۱۲۰۰ ۳۱۹۰۰ ۳۱۹۸۰ - - -
ارسال نظر