قیمت یورو امروز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت معاملاتی یورو در صرافی ملی ۳۰ هزار و ۶۴۶ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۹۵۴ تومان برای فروش اعلام شد.

قیمت یورو امروز ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، «یورو» یکای پول کشورهای منطقه یورو است که به ۱۰۰ سنت تقسیم می‌شود. به‌کارگیری یورو از ابتدای ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند آغاز شد و اکنون در ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به‌طور رسمی در جریان است. ایران در برخی از مبادلات تجاری خود با کشورهای اروپایی و آسیایی از ارز یورو استفاده می‌کند.

۲۹ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۹ آبان ماه در صرافی ملی ۳۰ هزار و ۶۴۶ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۹۵۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۹ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۳۰۶۴۶۰ ۳۰۹۵۴۰

۲۸ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۸ آبان ماه در صرافی ملی ۳۰ هزار و ۳۰۲ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۶۰۶ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۸ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۳۰۳۰۲۱ ۳۰۶۰۶۷

 

۲۶ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۶ آبان ماه در صرافی ملی ۳۰ هزار و ۳۰۲ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۶۰۶ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۶ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۳۰۳۰۲۱ ۳۰۶۰۶۷

۲۵ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۵ آبان ماه در صرافی ملی ۲۹ هزار و ۹۲۵ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۲۲۶ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۵ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۹۹۲۵۵ ۳۰۲۲۶۳

۲۴ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۴ آبان ماه در صرافی ملی ۲۹ هزار و ۷۱۴ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۱۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۴ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۹۷۱۴۷ ۳۰۰۱۳۳

۲۳ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۳ آبان ماه در صرافی ملی ۲۹ هزار و ۷۷۲ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۷۱ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۳ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۹۷۷۲۳ ۳۰۰۷۱۵

۲۲ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۲ آبان ماه در صرافی ملی ۲۹ هزار و ۸۱۷ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۱۱۶ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۲ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۹۸۱۷۱ ۳۰۱۱۶۷

۲۱ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۱ آبان ماه در صرافی ملی ۲۹ هزار و ۸۱۷ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۱۱۶ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۱ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۹۸۱۳۱ ۳۰۱۱۳۷

۱۸ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۸ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۷۶۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۵۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۸ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۶۵۵ ۲۹۰۵۴۶

۱۷ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۷ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۷۶۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۵۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۷ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۶۵۵ ۲۹۰۵۴۶

۱۶ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۶ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۷۶۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۵۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۶ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۶۵۵ ۲۹۰۵۴۶

۱۵ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۵ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۷۵۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۴۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۵ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۵۵۵ ۲۹۰۴۴۵

۱۴ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۴ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۷۲۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۱۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۴ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۲۵۷ ۲۹۰۱۴۴

۱۲ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۲ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۷۱۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۲ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۱۵۷ ۲۹۰۰۴۳

۱۱ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۱ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۷۱۵ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۱ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۷۱۵۷ ۲۹۰۰۴۳

۱۰ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۰ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۸۵ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۷۴  تومان برای فروش اعلام شد.

۱۰ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۸۵۹ ۲۸۹۷۴۲

۹ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۹ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۷۵ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۶۴  تومان برای فروش اعلام شد.

۹ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۹۶۴۱

۸ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۸ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۷۵ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۶۴  تومان برای فروش اعلام شد.

۸ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۹۶۴۱

۷ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۷ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۷۵ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۶۴  تومان برای فروش اعلام شد.

۷ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۷۵۹ ۲۸۹۶۴۱

۱ آبان

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱ آبان ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۵۳ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۴۱ تومان برای فروش اعلام شد.

۱ آبان
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۵۳۰ ۲۸۹۴۱۰

۲۸ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۸ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۳۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۸ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۴۶۱ ۲۸۹۳۴۰

۲۷ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۷ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۳۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۷ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۴۶۱ ۲۸۹۳۴۰

۲۶ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۶ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۶ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۹۲۳۹

۲۵ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۵ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۵ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۹۲۳۹
ارسال نظر