قیمت دلار امروز ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱ / دلار در پایان هفته چند؟

قیمت دلار برای تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۶۴۶ تومان است.

قیمت دلار امروز ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱ / دلار در پایان هفته چند؟

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۳۸۸ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۶۶۶ تومان  برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۳۴ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۱ هزار و ۳۸۸ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۶۶۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۱۵۲ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۵۲۱ تومان برای فروش اعلام کرده بود.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر قیمت خرید ۳۰۱۸۶ - ۳۰۳۶۶ - ۳۰۵۲۴ ۳۰۷۵۱
قیمت فروش ۳۰۵۳۶ - ۳۰۶۹۰ - ۳۰۸۴۷ ۳۱۰۸۳
هفته دوم مهر قیمت خرید ۳۰۸۸۵ ۳۱۳۴۲ ۳۱۴۱۲ ۳۱۵۱۰ - ۳۱۵۷۷
قیمت فروش ۳۱۲۳۹ ۳۱۶۹۸ ۳۱۷۵۷ ۳۱۸۶۵ - ۳۱۹۱۴
هفته سوم مهر قیمت خرید ۳۱۵۲۷ ۳۱۴۴۴ ۳۱۲۰۵ ۳۱۲۶۳ ۳۱۲۸۰ ۳۱۴۰۰
قیمت فروش ۳۱۸۷۷ ۳۱۷۷۵ ۳۱۵۸۸ ۳۱۵۹۴ ۳۱۶۲۷  ۳۱۷۳۱
هفته چهارم مهر قیمت خرید ۳۱۳۷۲ ۳۱۳۳۰ ۳۱۳۷۵ ۳۱۳۸۷ ۳۱۱۵۲ ۳۱۳۸۸
قیمت فروش ۳۱۷۱۸ ۳۱۶۷۹ ۳۱۷۰۸ ۳۱۷۲۹ ۳۱۵۲۱ ۳۱۶۶۶

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۳۴ تومان برای فروش معامله می‌شود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۳۴ تومان برای فروش قیمت خورده بود.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر قیمت خرید ۲۸۴۵۷۸ - ۲۸۵۰۶۸ - ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۵۲۶۷
قیمت فروش ۲۸۷۴۳۸ - ۲۸۷۹۳۳ - ۲۸۷۴۳۰ ۲۸۸۱۳۴
هفته دوم مهر قیمت خرید ۲۸۵۳۸۶ ۲۸۵۵۶۵ ۲۸۵۳۹۵ ۲۸۵۹۶۳ - ۲۸۵۹۶۳
قیمت فروش ۲۸۸۲۵۴ ۲۸۸۴۳۵ ۲۸۸۲۶۳ ۲۸۸۸۳۷ - ۲۸۸۸۳۷
هفته سوم مهر قیمت خرید ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۶۱۶۲ ۲۸۶۱۶۲
قیمت فروش ۲۸۸۸۳۷ ۲۸۸۸۳۷ ۲۸۸۸۳۷ ۲۸۸۸۳۷ ۲۸۹۰۳۸ ۲۸۹۰۳۸
هفته چهارم مهر قیمت خرید ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۶۴۶۱ ۲۸۶۴۶۱
قیمت فروش ۲۸۹۲۳۹ ۲۸۹۲۳۹ ۲۸۹۲۳۹ ۲۸۹۲۳۹ ۲۸۹۳۴۰ ۲۸۹۳۴۰

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۷۹۰ تومان قیمت خورد.

ماه/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر ۲۸۶۰۰ - ۲۸۶۵۰ - ۲۸۶۵۰ ۲۸۶۵۰
هفته دوم مهر ۲۸۶۵۰ ۲۸۷۱۱ ۲۸۶۸۰ ۲۸۷۴۰ - ۲۸۷۴۰
هفته سوم مهر ۲۸۷۴۰ ۲۸۷۲۶ ۲۸۷۴۴ ۲۸۷۳۶۴ ۲۸۷۶۰ ۲۸۷۶۰
هفته چهارم مهر ۲۸۷۷۰ ۲۸۷۸۰ ۲۸۷۸۰ ۲۸۷۸۰ ۲۸۷۹۰ ۲۸۷۹۰
ارسال نظر