قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱

آخرین قیمت معاملاتی یورو در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۳۴ تومان برای فروش اعلام شد.

قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۱

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، «یورو» یکای پول کشورهای منطقه یورو است که به ۱۰۰ سنت تقسیم می‌شود. به‌کارگیری یورو از ابتدای ژانویه سال ۲۰۰۲ رسماً در کشورهای آلمان، فرانسه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، پرتغال، یونان، ایتالیا، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند و فنلاند آغاز شد و اکنون در ۱۹ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به‌طور رسمی در جریان است. ایران در برخی از مبادلات تجاری خود با کشورهای اروپایی و آسیایی از ارز یورو استفاده می‌کند.

۲۷ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۷ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۳۴ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۷ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۴۶۱ ۲۸۹۳۴۰

۲۶ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۶ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۶ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۹۲۳۹

۲۵ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۵ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۵ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۹۲۳۹

۲۴ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۴ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۴ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۹۲۳۹

۲۳ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۳ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۳ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۳۶۱ ۲۸۹۲۳۹

۲۱ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۱ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۵۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۱ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۵۶۵ ۲۸۸۴۳۵

۲۰ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۰ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۶۱۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۲۰ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۶۱۶۲ ۲۸۹۰۳۸

۱۹ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۹ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۹ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۸۸۳۷

۱۸ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۸ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۸ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۸۸۳۷

۱۷ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۷ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۷ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۸۸۳۷

۱۶ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۶ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۶ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۸۸۳۷

۱۴ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۴ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۴ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۹۶۲ ۲۸۸۸۳۶

۱۲ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۲ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۲ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۸۸۳۷

۱۱ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۱ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۵۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۱ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۵۶۵ ۲۸۸۴۳۵

۱۰ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۱۰ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۵۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۱۰ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۵۶۵ ۲۸۸۴۳۵

۹ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۹ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۳۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۹ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۴۶۶ ۲۸۸۳۳۵

۷ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۷ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۲۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۱۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۷ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۲۶۷ ۲۸۸۱۳۴

۶ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۶ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۴۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۸۳ تومان برای فروش اعلام شد.

۶ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۴۹۶۸ ۲۸۷۸۳۲

۴ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۴ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۰۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۹۳ تومان برای فروش اعلام شد

۴ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۰۶۸ ۲۸۷۹۳۳

۲ مهر

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲ مهر ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲ مهر
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۷۴۳۰

۳۱ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۳۱ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۳۱ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۷۴۳۰

۳۰ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۳۰ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۳۳ تومان برای فروش اعلام شد

۳۰ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۴۶۶ ۲۸۸۳۳۵

۲۹ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۹ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۴۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۳۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۹ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۴۶۶ ۲۸۸۳۳۵

۲۸ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۸ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۵۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۸ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۵۶۵ ۲۸۸۴۳۵

۲۷ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۷ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۵۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۲۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۷ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۵۳۶۶ ۲۸۸۲۳۴

۲۴ شهریور

قیمت یورو در آغاز معاملات بازار ارز ۲۴ شهریور ماه در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش اعلام شد

۲۴ شهریور
عنوان ارز کد ارز خرید فروش
یورو EUR ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۷۴۳۰
ارسال نظر