قیمت دلار امروز ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار برای تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۶۱۶ تومان است.

قیمت دلار امروز ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۲۸۰ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۶۲۷ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۶۱۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۱ هزار و ۲۸۰ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۶۲۷ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۲۶۳ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۵۹۴ تومان برای فروش اعلام کرده بود.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر قیمت خرید ۳۰۱۸۶ - ۳۰۳۶۶ - ۳۰۵۲۴ ۳۰۷۵۱
قیمت فروش ۳۰۵۳۶ - ۳۰۶۹۰ - ۳۰۸۴۷ ۳۱۰۸۳
هفته دوم مهر قیمت خرید ۳۰۸۸۵ ۳۱۳۴۲ ۳۱۴۱۲ ۳۱۵۱۰ - ۳۱۵۷۷
قیمت فروش ۳۱۲۳۹ ۳۱۶۹۸ ۳۱۷۵۷ ۳۱۸۶۵ - ۳۱۹۱۴
هفته سوم مهر قیمت خرید ۳۱۵۲۷ ۳۱۴۴۴ ۳۱۲۰۵ ۳۱۲۶۳ ۳۱۲۸۰ -
قیمت فروش ۳۱۸۷۷ ۳۱۷۷۵ ۳۱۵۸۸ ۳۱۵۹۴ ۳۱۶۲۷ -

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۶۱۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۰۳ تومان برای فروش معامله می‌شود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر قیمت خرید ۲۸۴۵۷۸ - ۲۸۵۰۶۸ - ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۵۲۶۷
قیمت فروش ۲۸۷۴۳۸ - ۲۸۷۹۳۳ - ۲۸۷۴۳۰ ۲۸۸۱۳۴
هفته دوم مهر قیمت خرید ۲۸۵۳۸۶ ۲۸۵۵۶۵ ۲۸۵۳۹۵ ۲۸۵۹۶۳ - ۲۸۵۹۶۳
قیمت فروش ۲۸۸۲۵۴ ۲۸۸۴۳۵ ۲۸۸۲۶۳ ۲۸۸۸۳۷ - ۲۸۸۸۳۷
هفته سوم مهر قیمت خرید ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۵۹۶۳ ۲۸۶۱۶۲ -
قیمت فروش ۲۸۸۸۳۷ ۲۸۸۸۳۷ ۲۸۸۸۳۷ ۲۸۸۸۳۷ ۲۸۹۰۳۸ -

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۷۶۰ تومان قیمت خورد.

ماه/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر ۲۸۶۰۰ - ۲۸۶۵۰ - ۲۸۶۵۰ ۲۸۶۵۰
هفته دوم مهر ۲۸۶۵۰ ۲۸۷۱۱ ۲۸۶۸۰ ۲۸۷۴۰ - ۲۸۷۴۰
هفته سوم مهر ۲۸۷۴۰ ۲۸۷۲۶ ۲۸۷۴۴ ۲۸۷۳۶۴ ۲۸۷۶۰ -
ارسال نظر