قیمت دلار امروز ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار برای تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۵۹۶ تومان است.

قیمت دلار امروز ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۵۲۷ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۸۷۷ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۱ هزار و ۵۲۷ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۸۷۷ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۵۷۷ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۹۱۴ تومان برای فروش اعلام کرده بود.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر قیمت خرید ۳۰۱۸۶ - ۳۰۳۶۶ - ۳۰۵۲۴ ۳۰۷۵۱
قیمت فروش ۳۰۵۳۶ - ۳۰۶۹۰ - ۳۰۸۴۷ ۳۱۰۸۳
هفته دوم مهر قیمت خرید ۳۰۸۸۵ ۳۱۳۴۲ ۳۱۴۱۲ ۳۱۵۱۰ - ۳۱۵۷۷
قیمت فروش ۳۱۲۳۹ ۳۱۶۹۸ ۳۱۷۵۷ ۳۱۸۶۵ - ۳۱۹۱۴
هفته سوم مهر قیمت خرید ۳۱۵۲۷ - - - - -
قیمت فروش ۳۱۸۷۷ - - - - -

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش معامله می‌شود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر قیمت خرید ۲۸۴۵۷۸ - ۲۸۵۰۶۸ - ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۵۲۶۷
قیمت فروش ۲۸۷۴۳۸ - ۲۸۷۹۳۳ - ۲۸۷۴۳۰ ۲۸۸۱۳۴
هفته دوم مهر قیمت خرید ۲۸۵۳۸۶ ۲۸۵۵۶۵ ۲۸۵۳۹۵ ۲۸۵۹۶۳ - ۲۸۵۹۶۳
قیمت فروش ۲۸۸۲۵۴ ۲۸۸۴۳۵ ۲۸۸۲۶۳ ۲۸۸۸۳۷ - ۲۸۸۸۳۷
هفته سوم مهر قیمت خرید ۲۸۵۹۶۳ - - - - -
قیمت فروش ۲۸۸۸۳۷ - - - - -

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۷۴۰ تومان قیمت خورد.

ماه/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر ۲۸۶۰۰ - ۲۸۶۵۰ - ۲۸۶۵۰ ۲۸۶۵۰
هفته دوم مهر ۲۸۶۵۰ ۲۸۷۱۱ ۲۸۶۸۰ ۲۸۷۴۰ - ۲۸۷۴۰
هفته سوم مهر ۲۸۷۴۰ - - - - -
ارسال نظر