قیمت دلار امروز ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار برای تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۵۵۶ تومان است.

قیمت دلار امروز ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۳۴۲ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۶۹۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۳۸ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۲۵ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۱ هزار و ۳۴۲ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۶۹۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۰ هزار و ۸۸۵ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۲۳۹ تومان برای فروش اعلام کرده بود.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر قیمت خرید ۳۰۱۸۶ - ۳۰۳۶۶ - ۳۰۵۲۴ ۳۰۷۵۱
قیمت فروش ۳۰۵۳۶ - ۳۰۶۹۰ - ۳۰۸۴۷ ۳۱۰۸۳
هفته دوم مهر قیمت خرید ۳۰۸۸۵ ۳۱۳۴۲ - - - -
قیمت فروش ۳۱۲۳۹ ۳۱۶۹۸ - - - -

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۵۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۴۳ تومان برای فروش معامله می‌شود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۵۳۸ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۲۵ تومان برای فروش قیمت خورده بود.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر قیمت خرید ۲۸۴۵۷۸ - ۲۸۵۰۶۸ - ۲۸۴۵۷۰ ۲۸۵۲۶۷
قیمت فروش ۲۸۷۴۳۸ - ۲۸۷۹۳۳ - ۲۸۷۴۳۰ ۲۸۸۱۳۴
هفته دوم مهر قیمت خرید ۲۸۵۳۸۶ ۲۸۵۵۶۵ - - - -
قیمت فروش ۲۸۸۲۵۴ ۲۸۸۴۳۵ - - - -

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۷۱۱ تومان قیمت خورد.

ماه/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول مهر ۲۸۶۰۰ - ۲۸۶۵۰ - ۲۸۶۵۰ ۲۸۶۵۰
هفته دوم مهر ۲۸۶۵۰ ۲۸۷۱۱ - - - -
ارسال نظر