قیمت دلار امروز ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار برای تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۴۵۷ تومان است.

قیمت دلار امروز ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۳۰ هزار و ۵۶ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۳۹۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۰ هزار و ۵۶ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۳۹۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۰ هزار و ۷۷ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۴۳۷ تومان برای فروش اعلام کرده بود.

ماه/روز کانون صرافان شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول شهریور قیمت خرید ۲۸۴۱۱ ۲۷۲۷۶ ۲۷۹۱۸  ۲۸۲۸۱ ۲۸۲۳۲ ۲۸۰۳۰
قیمت فروش ۲۸۷۲۹ ۲۷۶۷۱ ۲۸۲۴۸ ۲۸۶۱۵ ۲۸۵۶۸ ۲۸۳۷۱
هفته دوم شهریور قیمت خرید ۲۸۹۹۸ ۲۸۲۴۵ ۲۸۲۷۵ ۲۸۲۹۷ ۲۸۴۴۱ ۲۸۵۸۳
قیمت فروش ۲۹۳۳۸  ۲۸۴۵۱ ۲۸۶۱۶ ۲۸۶۳۳ ۲۸۷۷۶ ۲۸۸۹۹
هفته سوم شهریور قیمت خرید ۲۸۶۹۱ ۲۸۶۲۴ ۲۸۶۲۴ ۲۸۶۴۱ ۲۸۷۶۴ ۲۸۸۷۲
قیمت فروش ۲۹۰۰۶ ۲۸۹۲۶ ۲۸۹۵۰ ۲۸۹۶۵ ۲۹۱۰۶ ۲۹۱۹۹
هفته چهارم شهریور قیمت خرید ۲۹۱۹۵ ۲۹۲۲۵ ۲۹۵۴۰ ۲۹۸۸۳ ۳۰۱۵۰ ۳۰۱۷۶
قیمت فروش ۲۹۵۲۳ ۲۹۵۴۴ ۲۹۸۹۲ ۳۰۲۰۴ ۳۰۴۷۴ ۳۰۴۹۹
هفته پنجم شهریور قیمت خرید - ۳۰۵۳۲ ۳۰۳۷۷ ۳۰۲۸۵ ۳۰۰۷۷ ۳۰۰۵۶
قیمت فروش - ۳۰۸۶۹ ۳۰۷۲۳ ۳۰۶۲۴ ۳۰۴۳۷ ۳۰۳۹۵

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای فروش معامله می‌شود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۵۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۲۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود.

ماه/روز صرافی ملی شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول شهریور قیمت خرید ۲۷۸۰۰۱ ۲۷۷۴۱۶ ۲۷۰۲۶۱ ۲۷۷۰۹۴ ۲۷۰۱۴۵ ۲۷۳۶۲۵
قیمت فروش ۲۸۰۷۹۵ ۲۸۰۲۰۴ ۲۷۲۹۷۷ ۲۷۹۸۷۸ ۲۷۲۸۶۱ ۲۷۶۳۷۵
هفته دوم شهریور قیمت خرید ۲۷۳۶۲۵ ۲۸۷۵۵۵ ۲۷۹۷۹۴ ۲۸۱۵۸۵ ۲۸۱۶۱۹ ۲۸۲۵۸۴
قیمت فروش ۲۷۶۳۷۵ ۲۹۰۴۴۵ ۲۸۲۶۰۶ ۲۸۴۴۱۵ ۲۸۴۴۴۹ ۲۸۵۴۲۴
هفته سوم شهریور قیمت خرید ۲۸۳۵۷۵ ۲۸۲۵۸۰ ۲۸۲۶۴۴ ۲۸۲۶۴۴ ۲۸۲۸۷۵ ۲۸۲۹۷۸
قیمت فروش ۲۸۶۴۲۵ ۲۸۵۴۲۰ ۲۸۵۴۸۴ ۲۸۵۴۸۴ ۲۸۵۷۱۷ ۲۸۵۸۲۲
هفته چهارم شهریور قیمت خرید ۲۸۳۵۷۵ ۲۸۳۵۷۵ ۲۸۳۵۷۵ ۲۸۳۵۷۵ ۲۸۴۳۰۴ ۲۸۴۶۷۰
قیمت فروش ۲۸۶۴۲۵ ۲۸۶۴۲۵ ۲۸۶۴۲۵ ۲۸۶۴۲۵ ۲۸۷۱۶۲ ۲۸۷۵۳۱
هفته پنجم شهریور قیمت خرید - ۲۸۵۱۶۷ ۲۸۵۰۶۸ ۲۸۵۳۶۶ ۲۸۵۳۶۶ ۲۸۴۵۷۸
قیمت فروش - ۲۸۸۰۳۳ ۲۸۷۹۳۳ ۲۸۸۲۳۴ ۲۸۸۲۳۴ ۲۸۷۴۳۸

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۶۸۰ تومان قیمت خورد.

ماه/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
هفته اول شهریور ۲۷۹۰۰ ۲۷۸۸۱ ۲۶۳۱۸ ۲۶۹۰۰ ۲۷۱۵۰ ۲۷۷۰۲
هفته دوم شهریور ۲۸۲۸۳ ۲۸۲۲۰ ۲۸۵۰۰ ۲۸۱۴۰ ۲۸۳۱۰ ۲۸۱۴۰
هفته سوم شهریور ۲۸۳۱۰ ۲۸۴۰۰ ۲۸۴۰۶ ۲۸۴۱۰ ۲۸۴۲۹ ۲۸۴۴۰
هفته چهارم شهریور ۲۸۵۰۰ ۲۸۴۶۰ ۲۸۵۰۰ ۲۸۵۰۰ ۲۸۶۰۰ ۲۸۶۰۰
هفته پنجم شهریور - ۲۸۶۰۰ ۲۸۷۱۳ ۲۸۶۵۰ ۲۸۶۸۰ ۲۸۶۸۰
ارسال نظر