قیمت دلار در صرافی ها امروز ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

قیمت دلار برای تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۷۷۷۲تومان است.

قیمت دلار در صرافی ها امروز ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۲۹ هزار و ۸۵۵ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۲۳۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، قیمت دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۷۷۲ تومان برای خرید و ۲۷ هزار و ۵۱ تومان برای فروش معامله می‌شود.

قیمت دلار در صرافی های رسمی

کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۲۹ هزار و ۸۵۵ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۲۳۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۲۹ هزار و ۸۸۲ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۲۰۳ تومان برای فروش اعلام کرده بود.

نرخ دلار در صرافی های رسمی

 

دوشنبه دهم مرداد سه شنبه یازدهم مرداد چهارشنبه دوازدهم مرداد پنجشنبه سیزدهم مرداد شنبه پانزدهم مرداد سه شنبه هجدهم مرداد چهارشنبه نوزدهم پنجشنبه بیستم مرداد شنبه بیست دوم مرداد
قیمت خرید ۲۹۱۳۵ ۲۹۶۵۰ ۲۹۴۳۰ ۳۰۱۸۱ ۳۰۰۶۱ ۳۰۲۷۷ ۳۰۲۱۶ ۲۹۸۸۲ ۲۹,۸۵۵
قیمت فروش ۲۹۴۴۸ ۲۹۹۸۰ ۲۹۷۱۵  ۳۰۵۰۴ ۳۰۴۱۰ ۳۰۶۰۷ ۳۰۵۳۶ ۳۰۲۰۳ ۳۰,۲۳۵

قیمت دلار در صرافی ملی

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۷۷۲ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۱ تومان برای فروش معامله می‌شود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۷ هزار و ۷۱۸ تومان برای خرید و ۲۷ هزار و ۹۹۷ تومان برای فروش قیمت خورده بود. 

نرخ دلار در صرافی ملی

 

دوشنبه دهم مرداد سه شنبه یازدهم مرداد چهارشنبه دوازدهم مرداد پنجشنبه سیزدهم مرداد شنبه پانزدهم مرداد سه شنبه هجدهم مرداد چهارشنبه نوزدهم مرداد پنجشنبه بیستم مرداد شنبه بیست دوم مرداد
قیمت خرید ۲۷۵۸۷۱ ۲۷۶۰۲۴ ۲۷۶۴۲۱ ۲۷۶۴۱۴ ۲۷۶۶۴۹ ۲۷۶۸۲۹ ۲۷۷۱۸۷ ۲۷۷۱۸۷ ۲۷۷۷۲۴
قیمت فروش ۲۷۸۶۴۳ ۲۷۸۷۹۸ ۲۷۹۱۹۹ ۲۷۹۱۹۲ ۲۷۹۴۲۹ ۲۷۹۶۱۱ ۲۷۹۹۷۳ ۲۷۹۹۷۳ ۲۸۰۵۱۶

قیمت دلار در بازار متشکل ارزی

در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۷هزار و ۹۱۲  تومان قیمت خورد.

نرخ دلار در بازار متشکل
دوشنبه دهم مرداد سه شنبه یازدهم مرداد چهارشنبه دوازدهم مرداد پنجشنبه سیزدهم مرداد شنبه پانزدهم مرداد سه شنبه هجدهم مرداد چهارشنبه نوزدهم مرداد پنجشنبه بیستم مرداد شنبه بیست دوم مرداد
۲۷۷۲۹ ۲۷۷۴۱ ۲۷۷۵۵ ۲۷۷۸۱ ۲۷۷۸۰ ۲۷۸۲۲ ۲۷۸۵۸ ۲۷۸۸۵ ۲۷۹۱۲
ارسال نظر

  • خادمی
    ۰ ۰

    قیمت دلار در تمام دنیا معادل۴۲۰۰تومان ایران است فقط در کشور ایران دولت دلار را به ۶برابر قیمت به مردم میفروشد