اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

حباب سکه یک گرمی به ۸۲۲هزار تومان رسید

در اولین روز هفته آخر دی‌ماه، حباب انواع سکه اندکی افزایش یافته و به این ترتیب حباب سکه یک گرمی به ۸۲۲هزارتومان رسیده است.

حباب سکه یک گرمی به ۸۲۲هزار تومان رسید

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ در اولین روز هفته، حباب انواع سکه نسبت به هفته گذشته اندکی افزایش یافته است.

به این ترتیب، حباب سکه امامی که در این ساعت از معاملات در قیمت ۱۲میلیون و ۱۹۰هزارتومان معامله می‌شود به ۳۷۵هزارتومان رسیده و ارزش ذاتی آن، ۱۱میلیون و ۸۱۴تومان است.

نیم سکه هم که با حباب ۷۴۰هزارتومانی، در قیمت ۶میلیون و ۶۵۰هزارتومان معامله می‌شود، دارای ارزش ذاتی ۵میلیون و ۹۰۹هزارتومان است.

همچنین قیمت واقعی ربع سکه، ۲میلیون و ۹۵۵هزارتومان است که با احتساب ۸۰۴هزارتومان حباب قیمتی با قیمت ۳میلیون و ۷۶۰هزارتومان خرید و فروش می‌شود.

سکه یک گرمی نیز در این ساعت، ۲میلیون و ۲۸۰هزارتومان قیمت خورده است؛ درحالی که ارزش ذاتی آن ۱میلیون و ۴۵۷هزارتومان بوده و ۸۲۲هزارتومان حباب دارد.

بنابراین بیشترین حباب برای سکه یک گرمی با ۸۲۲هزارتومان و کمترین حباب برای سکه تمام امامی با ۳۷۵هزارتومان است.

ارسال نظر
ارسال نظر