طرح روی جلد اکونومیست؛

ارزهای دیجیتالی دولتی دنیای مالی را دگرگون خواهد کرد

طرح روی جلد شماره جدید هفته نامه اکونومیست؛ گاوکوینز است. ارزهای دیجیتالی دولتی دنیای مالی را دگرگون خواهند کرد.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر