بازار ارز امروز در واکنش به اخبار مثبت مذاکرات وین، اندکی کاهش قیمت را تجربه کرد.

عناوین بیشتر