هشدار اژه ای به قضاتی که احکام ضعیف و خلاف بیّن شرع صادر می کنند

رئیس دستگاه قضا گفت: در قبال قاضی‌ای که صدور احکام ضعیف و خلاف بیّن شرع از جانب او زیاد است و آرای صادره از ناحیه او به کرّات نقض می‌شود و ترتیبات آموزشی نیز در قبال او منشأ اثر نیست نیاز به انجام اقدامات انتظامی است.

هشدار اژه ای به قضاتی که احکام ضعیف و خلاف بیّن شرع صادر می کنند

به گزارش اقتصاد آنلاین، رئیس دستگاه قضا گفت: در قبال قاضی‌ای که صدور احکام ضعیف و خلاف بیّن شرع از جانب او زیاد است و آرای صادره از ناحیه او به کرّات نقض می‌شود و ترتیبات آموزشی نیز در قبال او منشأ اثر نیست نیاز به انجام اقدامات انتظامی است.

وی ادامه داد: بر همین اساس دادسرای انتظامی قضات موارد ناظر بر تجویز اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ پیرامون احکام صادره از قضات را محاسبه و لحاظ کند.

ارسال نظر

پربازدیدترین ویدیو ها