با غیبت کارگر، کارفرما می تواند سفته او را به اجرا بگذارد؟

کارفرما در حالت عادی در صورت غیبت نمی تواند سفته را اجرا بگذارد, بلکه تشخیص اینکه کارگر ترک کار کرده است یا خیر با قاضی است نه اداره کار.

با غیبت کارگر، کارفرما می تواند سفته او را به اجرا بگذارد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، یکی از سوالات متداول در محیط کار این است که اگر کارگر چند روز در کارگاه غیبت کند آیا کارفرما می تواند سفته را به  اجرا بگذارد؟

 کی منش, کارشناس روابط کار درپاسخ به این سوال می گوید: معمولاً در زمان همکاری بین کارگر و کارفرما غیر از قرارداد کار یک تعهدی منعقد می کنند که ممکن است در آن نوشته شود "اگر کارگر مثلاً سه یا ۴روز غایب باشد ترک کار محسوب می شود و ضمانت نامه به اجرا گذاشته خواهد شد"بنابراین در حالت عادی کارفرما نمی تواند ضمانت را به اجرا بگذارد چونکه باید اثبات شود.در دستورالعمل شماره ۱۷ گفته شده که تشخیص ترک کار با هیأت است و در واقع کارفرما نمی تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.

معمولاً به اجرا گذاشتن سفته، کار بسیار سختی از سوی کارفرما هست و ضمن اینکه، تشخیص چنین موضوعی با اداره کار نیست، قاضی تصمیم گیرنده است.

 خسارت باید احراز و میزان آن باید مشخص شود تا کارفرما بتواند مساله سفته را مطرح کند. اگر خسارت احراز نشود قاضی رای نمی دهد. برای احراز خسارت کارشناس رسمی بررسی می کند و می بیند" آیا در نبود کارگر چند روزه" به کارگاه خسارتی وارد شده یا خیر.

معمولاً این اتفاق رخ  نمی دهد مگر اینکه کارگر ترک کار  کند و کارفرما یک تعهدی داشته باشد.

منبع: تسنیم
ارسال نظر