وراث بخوانند؛

با بدهی های متوفی چکار کنیم؟

نخستین نکته‌ای که باید درباره «ارث» دانست، این است که بطور دقیق مشخص شود مرحوم چه اموالی داشته و همچنین به چه میزان بدهی دارد.

با بدهی های متوفی چکار کنیم؟

اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ یکی از مهم‌ترین دعواها بعد از فوت اشخاص، تقسیم اموالی است که از او باقی مانده است. بعضی افراد قبل از فوت، اموالی را می‌بخشند و یا درخواست‌هایی برای بعد از مرگشان دارند که این کار با «وصیت» انجام می‌شود. 

اما پیش از آن، باید بطور دقیق مشخص شود که مرحوم چه اموالی داشته و همچنین به چه میزان بدهی دارد. بر اساس قانون، وراث بعد از پرداخت بدهی‌های متوفی میتوانند مالک ارثیه شوند. بعد از فوت فرد، چندین مورد هست که باید از اموال متوفی که به آن ترکه یا ماترک می‌گویند، پرداخت شود.

هزینه کفن و دفن خود مرحوم که باید متعارف باشد، اولین هزینه‌ای است که باید پرداخت شود. یکی دیگر از هزینه‌هایی که قبل از تقسیم ارث باید از ماترک برداشته شود، خرج مدیریت اموال مرحوم و صورت‌برداری و تعیین ارزش این اموال است. مورد بعدی نیز مربوط به طلبکارانی است که بابت طلب خود، وثیقه و تضمین از مرحوم گرفته بودند. 

سومین مورد، پرداخت حقوق و دستمزد افرادی است که به مرحوم خدمت میکردند. برای مثال اگر مرحوم کارگری داشته که در منزل او کار میکرده و پول خود را نگرفته، دستمزد سال آخر قبل از فوت باید به او داده شود و یا اگر کارمندی داشته و پول نگرفته، دستمزد شش ماه قبل از فوت باید به حساب او واریز شود. دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی پول میگرفتند نیز برای مدت سه ماه قبل از فوت باید پرداخت شود.

یکی دیگر از مواردی که باید فورا از اموال مرحوم پرداخت شود، طلب پزشک و به طور کلی مطالباتی است که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌ او در طی سال قبل از فوت، رسیده است. همچنین یکی از مهم‌ترین بدهی‌هایی که اولویت دارد، بدهی نفقه و مهریه است.

ارسال نظر

آخرین خبر ها