دیدگاه : ۰
اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

آیا می توان مهریه را از پدر شوهر طلب کرد؟

بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، کسانی که قراردادی منعقد می‌کنند، فقط و فقط خودشان باید آن را اجرا کنند و عمل به مفاد آن قرارداد به دیگران مربوط نیست. بر اساس این اصل حقوقی، نحوه مطالبه مهریه نیز اینگونه است.

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ بر اساس قانون، مهریه طلبی است که زن از مرد دارد و این طلب از مرد و دارایی وی حتی پس از مرگ قابل وصول می‌باشد. اما باید به این نکته مهم توجه داشت که مهریه نوعی توافق بین زن و مرد میباشد و زن تنها از مرد میتواند مهریه را وصول کند.

بنابراین حتی اگر پدرشوهر بسیار ثروتمند باشد تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد. مهریه خواه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه، تعهدی است که شوهر در قبال همسرش دارد و مطلقا ارتباطی به اطرافیان او ندارد. بهرحال اگر مردی مال داشته باشد زن میتواند مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول کند اگر هم مالی برای توقیف نباشد و مهریه عندالمطالبه باشد با مطالبه زن، مرد می‌تواند با دادن دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه کند.

سوال مهمی بعدی که باید به آن پاسخ داد این است که با فوت همسر، آیا زن می‌تواند مهریه خود را از پدرشوهر مطالبه کند؟ پاسخ به این پرسش نیز منفی است.

با فوت شوهر مهریه بازهم قابل مطالبه است اما اگر وی پس از فوت دارایی نداشته باشد زن حق ندارد از پدر شوهر مطالبه مهریه کند زیرا همانطور که گفته شد پدر شوهر در اینجا سمتی ندارد و قانونا و منطقا مهریه نباید از او مطالبه شود.

فقط با یک شرط میتوان مهریه را از پدرشوهر مطالبه کرد و آن هم در صورتی است که پدر شوهر ضمن نکاح برای پرداخت مهریه ضمانت کرده باشد. در این صورت میتوان از وی مطالبه مهریه را خواستار شد و حتی در دادگاه برای مطالبه مهریه علیه وی اقامه دعوا کرد.

در جایی که پدر شوهر مهریه زن و مهریه توافق شده را ضمانت کرده باشد در دادخواستی که تنظیم می‌شود می‌توان هر دو طرف را به دعوا فراخواند و دادگاه هم هر دو طرف را محکوم می‌کند. نکته مهم این که هر کسی ممکن است مهریه را ضمانت کند. در اینجا مثال از پدر شوهر زده شد اما یقینا هر فرد دیگری میتواند پرداخت مهریه را ضمانت کند و برای آن ضامن شود.

این مطلب برایم مفید است
۱ نفر این پست را پسندیده اند
ارسال نظر

دیگر رسانه‌ها