کد خبر 578158
دیوان عدالت اداری؛

تعهد محضری برای رزیدنت‌ ها الزامی نیست

در پی شکایت از بخشنامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الزام پذیرفته‌شدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی به اخذ تعهد محضری، دیوان عدالت اداری این بخشنامه را ابطال کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در پی شکایت از بخشنامه شماره ۲۰۹۶/۱۰۷/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر الزام پذیرفته‌شدگان امتحان دستیاری تخصصی پزشکی به اخذ تعهد محضری مبنی بر انجام خدمت پذیرفته‌شدگان در مناطق محروم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خارج از حیطه اختیارات مقام مصوب اعلام و ابطال کرد.

در دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری تصریح شده است: «با عنایت به اینکه در قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳/۴/۳۰ و لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۸/۷/۲۶ و سایر قوانین و مقررات حاکم، حکمی در خصوص منوط بودن تودیع سند تعهد محضری به ضمانت دو نفر کارمند رسمی یا پیمانی شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و یا تودیع وثیقه ملکی به میزان مبالغ اعلامی معاونت آموزشی وزارت مذکور به عنوان تضامین قابل اخذ از پذیرفته‌شدگان در آگهی پذیرش دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۷/۲۰۹۶/د مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۶ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام به اخذ تضمینات و وثایق فوق‌الاشاره است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

ارسال نظر