کد خبر 573414
بازرسی‌ کل استان گلستان خبر داد؛

شناسایی ١٢٠٠گواهی آموزشی جعلی برای اخذ مدرک دیپلم

بازرسی‌ کل استان گلستان خبر از شناسایی ۱۲۰۰گواهی آموزشی مجعول در این استان داد که برای اخذ مدرک دیپلم به اداره‌ کل آموزش و پرورش ارسال شده بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، کارشناسان بازرسی کل استان گلستان با بررسی بالغ بر ۳۰۰۰فقره گواهی آموزشی صادره توسط یکی از ادارات‌ کل استان که برای دریافت مدرک دیپلم به اداره‌ کل آموزش و پرورش ارجاع داده شده بود، مشخص شد که تعداد زیادی از گواهینامه‌ها فاقد سابقه و مستندات گذراندن دوره مذکور هستند.

همچنین بررسی گواهینامه‌های صادره طی سال‌های ۹۳ تا ۹۷ نشان می‌داد که مهر و امضای‌ درج‌شده بر گواهینامه‌ها با مهر و امضای مدیرکل وقت آن اداره‌ کل مغایرت دارد.

در این پرونده که بالغ بر ۱۲۰۰فقره تاییدیه گواهی آموزشی مجعول و فاقد اصالت کشور شده، سوء‌جریان مالی احتمالی در حال بررسی است.

ارسال نظر