اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

بازدهی قابل قبول یک صندوق دولتی!

در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های سهامی، مختلط و کالایی اغلب با نوسان اندک همراه بودند.

بازدهی قابل قبول یک صندوق دولتی!

اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛ صندوق سهامی پالایشی‌یکم با رشد ۱.۴ درصدی بهترین بازدهی و صندوق فراز داریک با ثبت بازدهی منفی ۱.۸۴ درصدی بدترین بازدهی را در این دسته به خود اختصاص دادند.

در بین صندوق‌های مختلط نیز بهترین عملکرد متعلق به صندوق تجربه ایرانیان با رشد ۰.۵۵ درصدی و ضعیف‌ترین عملکرد متعلق به اعتماد تمدن با بازدهی منفی ۰.۸۶ درصدی بوده است.

همچنین در صندوق‌های کالایی صندوق طلای آسمان آلتون با صعود ۰.۸ درصدی بهترین بازدهی و گروه زعفران سحرخیز با بازدهی منفی ۰.۰۹ درصدی بدترین عملکرد را ثبت کردند.

 نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری:

نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری

بازدهی صندوق‌ها

بازدهی صندوق ها

ارسال نظر
ارسال نظر