اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

صندوق‌های طلا همگی منفی!

در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های بورسی و مختلط با رشد قابل قبولی مواجه شدند ولی صندوق‌های کالایی عملکرد خوبی نداشتند.

صندوق‌های طلا همگی منفی!

اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛  صندوق سهامی مشترک بانک خاورمیانه با رشد ۳.۷ درصدی بهترین بازدهی را در بین صندوق‌های سهامی به خود اختصاص داد.

در بین صندوق‌های مختلط نیز صندوق نیکوکاری ایتام برکت نیز با رشد ۱.۷۷ درصدی بهترین بازدهی را در این گروه به خود اختصاص داد.

همچنین در صندوق‌های درآمد ثابت صندوق مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند با رشد ۱.۰۱ درصدی در صدر بازدهی این دسته از صندوق‌ها قرار گرفت.

 نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری

2

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های سهامی

3

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مختلط

4

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های درآمد ثابت

گزارش صندوقها 7 شهریور

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مبتنی بر کالا

6

ارسال نظر
ارسال نظر