اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تاپیکو به مجمع می‌رود/ مجامع هفته اول شهریور ماه

در هفته اول مرداد ماه مجامعی با دستور جلسه‌های متفاوت برگزار خواهد شد.

تاپیکو به مجمع می‌رود/ مجامع هفته اول شهریور ماه

اقتصاد آنلاین- حسام بهمن آبادی؛ بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضاب هیئت مدیره و همچنین برگزاری مجمع سالیانه می‌باشد.

از نمادهایی که در این هفته مجمع برگزار خواهند کرد می‌توان به تاپیکو، تاصیکو و توریل اشاره کرد.

شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۴:

توریل: مجمع عمومی فوق العاده تغییر موضوع فعالیت و تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس.

یک شنبه ۰۱۴۰۲/۰۶/۰۵:

تاصیکو : مجمع عمومی فوق‌العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس.

اردستان : مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضا هیات مدیره.

خنصیر : مجمع عمومی فوق العاده تکمیل اعضا هیات مدیره.

دوشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۶:

تاپیکو : مجمع عمومی فوق‌العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس.

کترام : مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تظابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس.

خفرمان : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم در خصوص تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص.

نیرو : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه .

 سه‌شنبه۱۴۰۲/۰۶/۰۷:

غاذر : : مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضا هیات مدیره..

چهارشنبه ۰۱۴۰۲/۰۶/۰۸:

شمواد : م مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضا هیات مدیره.

لکما : مجمع عمومی فوق‌العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس.

زقیام : مجمع عمومی فوق‌العاده انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.

ارسال نظر
ارسال نظر