اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

دارایکم بهترین بازدهی را ثبت کرد!

در بازدهی‌های ثبت شده از صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های ریسکی بازدهی ضعیفی داشتند و تحت تاثیر عملکرد بورس اغلب با کاهش مواجه شدند.

دارایکم بهترین بازدهی را ثبت کرد!

اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛ در بین صندوق‌های سهامی بهترین بازدهی متعلق به صندوق واسطه‌گری مالی یکم با رشد ۲ درصدی بوده است.

در بین صندوق‌های مختلط نیز صندوق تضمین اصل سرمایه کیان با رشد ۱.۸۲درصدی بهترین بازدهی را ثبت کرد .

در بین صندوق‌های درآمد ثابت نیز صندوق بازده پایا بازدهی خارق العاده ۱.۳۶ درصدی را ثبت کرد و در صدر بازدهی این دسته قرار گفت‌.

 نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری

صندوقها 30 مرداد

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های سهامی

صندوقها 30 مرداد

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مختلط

صندوقها 30 مرداد

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های درآمد ثابت

صندوقها 30 مرداد

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مبتنی بر کالا

صندوقها 30 مرداد

ارسال نظر
ارسال نظر