اقتصادآنلاین بررسی می کند؛

صندوق‌های درآمد ثابت همچنان بازدهی‌های بالایی ثبت می‌کنند / این بار بازدهی بیش از ۱ درصدی!

در بازدهی‌های ثبت شده امروز از انواع صندوق‌‌ها ، در بین صندوق‌های سهامی و صندوق‌های مختلط تنها ۲ صندوق بازدهی مثبت ثبت کردند و اغلب صندوق‌ها بازدهی منفی داشتند.

صندوق‌های درآمد ثابت همچنان بازدهی‌های بالایی ثبت می‌کنند / این بار بازدهی بیش از ۱ درصدی!

اقتصادآنلاین - حسام بهمن آبادی؛ میان صندوق‌های سهامی بهترین بازدهی متعلق به صندوق ترمه ایساتیس پویا بود که توانست بازدهی اندک ۰.۲۱ درصدی را ثبت کند.

در صندوق‌های مختلط نیز صندوق تعالی دانش اسلامی با ثبت بازدهی ۰.۶۴ درصدی در صدر این دسته از صندوق‌ها قرار گرفت.

در صندوق‌های درآمد ثابت صندوق بازده ثابت بازدهی بسیار خوبی ثبت کرد و توانست با رشد ۱.۶۵ درصدی در صدر این دسته از صندوق‌ها قرار بگیرد.

نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری:

گزارش صندوقها 20 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های سهامی:

گزارش صندوقها 20 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مختلط:

گزارش صندوقها 20 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های درآمد ثابت:

گزارش صندوقها 20 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مبتنی بر کالا:

 

ارسال نظر
ارسال نظر