اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۱۵ اسفند ماه/ معاملات پرحجم گام

در معاملات امروز، بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق گام با میانگین بازده تا سررسید ۳۲.۶ درصد معامله شد که از حیث ارزش معاملات رقم قابل توجهی است. اختلاف میانگین نرخ بازده‌ تا سررسید اوراق گام و اخزا با سررسید کمتر از یک‌سال نیز، ۵.۴۷ درصد بود.

گزارش بازار بدهی ۱۵ اسفند ماه/ معاملات پرحجم گام

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۱۰۹ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۱۳ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۷.۷۷ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب ۸۶ و ۷۰۶ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات (میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش بازار بدهی 15 اسفند ماه1

گزارش بازار بدهی 15 اسفند ماه2

گزارش بازار بدهی 15 اسفند ماه3

گزارش بازار بدهی 15 اسفند ماه4

اوراق اراد/افاد به ارزش ۸۶ میلیارد تومان و با نرخ ۱۸.۹ الی ۲۶ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش ۷۰۶ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۲.۶ درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ۶۷۶ میلیارد تومان معامله شدند که ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به نماد آتیه۰۶ بود.

 میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۵.۴۷ % بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

گزارش بازار بدهی 15 اسفند ماه5

ارسال نظر
ارسال نظر