اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۱۴ اسفند ماه / نرخ اخزا، بدون تغییر!

در معاملات امروز، ۱۹۰ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۲۷ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۷.۸ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد که نسبت به روز گذشته تغییر چندانی نداشت.

گزارش بازار بدهی ۱۴ اسفند ماه / نرخ اخزا، بدون تغییر!

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۱۹۰ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۲۷ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۷.۸ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب ۱۵۳ و ۲۳۶ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات (میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش بازار بدهی 14 اسفند ماه

گزارش بازار بدهی 14 اسفند ماه1

گزارش بازار بدهی 14 اسفند ماه2

گزارش بازار بدهی 14 اسفند ماه3

اوراق اراد/افاد به ارزش ۱۵۳ میلیارد تومان و با نرخ ۱۶.۷ الی ۲۷.۷ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش ۲۳۶ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۲.۴۴ درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ۲۶۹ میلیارد تومان معامله شدند که ۲۳۴ میلیارد تومان آن مربوط به نماد صایپا۴۰۹ بود.

 میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۵.۱۷ % بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

گزارش بازار بدهی 14 اسفند ماه4

ارسال نظر
ارسال نظر