اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۹ اسفند ماه/ معاملات پرحجم اراد، افاد

در معاملات امروز، اوراق اراد/افاد به ارزش قابل توجه ۲۸۹۴ میلیارد تومان و نرخ بازده تا سررسید ۱۸.۷ الی ۲۶.۷ درصد معامله شدند. نماد اراد۱۲۰ به ارزش ۱۵۹۷ میلیارد تومان و نرخ ۲۶ درصد، بیشترین ارزش معاملات را ثبت کرد.

گزارش بازار بدهی ۹ اسفند ماه/ معاملات پرحجم اراد، افاد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۹۸ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۶۸ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۸ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب ۲۸۹۴ و۳۲۰ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات (میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

بازار بدهی 1

بازار بدهی 2

بازار بدهی 3

بازار بدهی 4

اوراق اراد/افاد به ارزش ۲۸۹۴ میلیارد تومان و با نرخ ۱۸.۷ الی ۲۶.۷ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش ۳۲۰ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۳.۳ درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ارزش معاملات ۸۰۵ میلیارد تومانی ثبت کرد.

 میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۵.۶ % بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

بازار بدهی 5

ارسال نظر
ارسال نظر