اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۸ اسفند ماه/ نرخ اخزا سررسید خرداد ۱۴۰۴، ۲۸.۴ درصد

در معاملات امروز، نماد اخزا ۱۰۱، با سررسید خرداد ۱۴۰۴ با ۳۱ میلیارد تومان و نرخ بازدهی تا سررسید ۲۸.۴ درصد، بیشترین ارزش معاملات این اوراق را داشت. همچنین اوراق با تقسیم سود شرکتی، ارزش معاملات قابل توجه بالغ بر ۲.۱ همتی را ثبت کرد.

گزارش بازار بدهی ۸ اسفند ماه/ نرخ اخزا سررسید خرداد ۱۴۰۴، ۲۸.۴ درصد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۱۰۶ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۶۶ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۸.۱۳ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب ۲۴۰ و۲۰۰ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات (میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

  توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

Picture5گزارش بازار بدهی ۸ اسفند ماه/ نرخ اخزا سررسید خرداد ۱۴۰۴، ۲۸.۴ درصد

Picture5گزارش بازار بدهی ۸ اسفند ماه/ نرخ اخزا سررسید خرداد ۱۴۰۴، ۲۸.۴ درصد

Picture5گزارش بازار بدهی ۸ اسفند ماه/ نرخ اخزا سررسید خرداد ۱۴۰۴، ۲۸.۴ درصد

Picture5گزارش بازار بدهی ۸ اسفند ماه/ نرخ اخزا سررسید خرداد ۱۴۰۴، ۲۸.۴ درصد

در اوراق اخزا نماد اخزا ۱۰۱ با سررسید خرداد ۱۴۰۴، با نرخ ۲۸.۲ درصد و ۳۱ میلیارد تومان معامله، بیشترین ارزش معامله این نوع اوراق را ثبت کرد. اوراق اراد/افاد به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان و با نرخ ۱۵.۷ الی ۲۶.۷ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۳ درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ارزش معاملا قابل توجه بالغ بر ۲.۱ همتی ثبت کرد.

 میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۵.۴ % بالاتر بود.

ارزش معاملات

 در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

Picture5گزارش بازار بدهی ۸ اسفند ماه/ نرخ اخزا سررسید خرداد ۱۴۰۴، ۲۸.۴ درصد

 

ارسال نظر
ارسال نظر