اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۷ اسفند ماه / میانگین نرخ گام، ۳۳ درصد

در معاملات امروز، ۴۸۰ میلیارد تومان اوراق گام با میانگین بازده تا سررسید ۳۳ درصد معامله شد که اختلاف۵.۳ درصدی با میانگین نرخ اخزای با سررسید کمتر از یک‌سال داشت. اوراق اراد/افاد نیز ارزش معاملات قابل توجه ۱.۱۲ همتی را ثبت کرد.

گزارش بازار بدهی ۷ اسفند ماه / میانگین نرخ گام، ۳۳ درصد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۲۱۸ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۶۴ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۸.۰۷ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب ۱۱۲۲ و ۴۸۰ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات (میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش بازار بدهی 7 اسفند ماه

گزارش بازار بدهی 7 اسفند ماه1

گزارش بازار بدهی 7 اسفند ماه2

گزارش بازار بدهی 7 اسفند ماه3

در اوراق اخزا نماد اخزا ۱۰۱ با سررسید خرداد ۱۴۰۴، با نرخ ۲۸.۲ درصد و ۵۲ میلیارد تومان معامله، بیشترین ارزش معامله این اوراق را ثبت کرد. اوراق اراد/افاد به ارزش ۱۱۲۲ میلیارد تومان و با نرخ ۱۷.۹ الی ۲۸ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش ۴۸۰ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۳ درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز معاملات ناچیزی داشتند.

 میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۵.۳ % بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

گزارش بازار بدهی 7 اسفند ماه4

ارسال نظر
ارسال نظر