اقتصادآنلاین بررسی می کند؛

مجامع هفته آتی

افزایش سرمایه، تطابق اساسنامه با مدل سازمان بورس و انتخاب هیات مدیره در دستور کار مجامع هفته آینده است.

مجامع هفته آتی

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین، بعضی از شرکت های بازار سهام طی هفته آتی مجامع متفاوتی برگزار خواهند کرد که دستور کار آن ها افزایش سرمایه ، تطابق اساسنامه با مدل سازمان بورس و انتخاب هیات مدیره خواهد بود.

مجامع هفته آتی

چهارشنبه 10/12/1401

دوشنبه 8/8/1401

یکشنبه 7/12/1401

شنبه 6/12/1401

وصندوق مجمع فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

توریل مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

قثابت مجمع عادی  انتخاب اعضای هییت مدیره   

تپسی - مجمع عادی  انتخاب اعضای هییت مدیره   

 

سبزوا مجمع فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

فلامی مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 ثنظام -مجمع فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

 

کاما مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

رنیک مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

بموتو- مجمع عادی  انتخاب اعضای هییت مدیره   

 

حتوکا مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

قثابت مجمع عادی  استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی

ثنظام- مجمع عادی  انتخاب اعضای هییت مدیره   

 

دتهران مجمع فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

گدنا مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

کوثر مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

تکنو مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

چدن مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 

 

 

حسیر مجمع فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ارسال نظر
ارسال نظر