در پایان معاملات امروز؛

رشد حیرت انگیز بورس / شاخص کل ۸۲ هزار واحد رشد کرد

بازار بورس امروز در یک عملکرد حیرت انگیز با رشد ۴.۹۶ درصدی رو برو شد و شاخص کل به عدد ۱ میلیون و ۷۳۸ هزار واحدی رسید.

رشد حیرت انگیز بورس / شاخص کل ۸۲ هزار واحد رشد کرد

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازار سهام امروز در یک عملکرد حیرت انگیز با رشد ۴.۹۶ درصدی رو برو شد و  با پودر کردن سطح ۱میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی به عدد ۱ میلیون و ۷۳۸ هزار واحدی رسید.

بیشترین تاثیر مثبت بر روی بازار را فولاد، فملی و فارس گذاشتند و سهام و صنایع دلاری در بازار امروز کولاک کردند.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۴.۴۶ درصدی رو برو شد تا تقاضا کلیت بازار را در برگرفته باشد.

ارزش معاملات نیز با جهش چشمگیر به عدد ۱۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده که از این مقدار ۶۴۰۰ میلیارد تومان متعلق به بازار بورس  ۲۷۰۰ میلیارد تومان متعلق به فرابورس و ۲۲۰۰ میلیارد تومان متعلق به صندوق های سهامی بوده است.

گروه خودرو قطعات و فلزات اساسی بیشترین ارزش معاملات را در بین صنایع بازار سهام به خود اختصاص دادند.

امروز بازار سهام با ورود شدید پول حقیقی ها رو برو بود و حقیقی ها ۲۳۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام تزریق کردند که این رشد ورود پول موجب صف های خرید یکدست در کلیت بازار شد.

همچنین امروز ۲۲۰۰ میلیاردتومان پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت خارج شد که این خروج پول می‌تواند روزهای خوبی را برای بازار سهام رقم بزند.

سرانه خرید حقیقی ها امروز با اختلاف چشمگیر نسبت به سرانه فروش آن ها ظاهر شد و در نهایت سرانه خرید ۴۴.۸ میلیون تومانی و سرانه فروش ۲۲.۶ میلیون تومانی از حقیقی ها به ثبت رسید.

بورس

 

ارسال نظر
ارسال نظر