اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۳ اسفند ماه / میانگین نرخ گام، ۳۳.۱ درصد

در معاملات امروز، ۲۷۳ میلیارد تومان اوراق گام با میانگین بازده تا سررسید ۳۳.۱۵ درصد معامله شد که اختلاف قابل توجه ۵.۷ درصدی با میانگین نرخ اخزای با سررسید کمتر از یک‌سال داشت. نماد تازه وارد گام۰۲۰۸۵۶ بانک سامان نیز با ۱۷۰ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات گام را ثبت کرد.

گزارش بازار بدهی ۳ اسفند ماه / میانگین نرخ گام، ۳۳.۱ درصد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۱۳۸ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۴۵ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۷.۹ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب ۵۲۰ و ۲۷۳ میلیارد تومان معامله انجام شد.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات(میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش بازار بدهی 3 اسفند ماه

گزارش بازار بدهی 3 اسفند ماه1

گزارش بازار بدهی 3 اسفند ماه2

گزارش بازار بدهی 3 اسفند ماه4

در اوراق اخزا دو نماد اخزا ۱۰۱ و ۱۰۳ با سررسید خرداد و مرداد ۱۴۰۴، به ترتیب با ۲۸.۱ و ۲۸.۳ درصد بیشترین نرخ بازدهی تا سررسید این اوراق را ثبت کردند. اوراق اراد به ارزش ۵۲۰ میلیارد تومان و با نرخ ۱۸.۴ الی ۲۷.۸ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش ۲۷۳ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۳.۱۵ درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ۸۱ میلیارد تومان معامله شدند.

 میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۵.۷ % بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

گزارش بازار بدهی 3 اسفند ماه5

ارسال نظر
ارسال نظر