اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

گزارش بازار بدهی ۳۰ بهمن ماه/ میانگین نرخ گام، ۳۲.۵ درصد

در معاملات امروز، ۱۳۲ میلیارد تومان اوراق گام با میانگین بازده تا سررسید ۳۲.۵ درصد معامله شد که اختلاف ۵ درصدی با میانگین نرخ اخزای با سررسید کمتر از یک‌سال داشت. نماد گام ۰۲۰۸۱۳ نیز با ۱۰۱ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات گام را ثبت کرد.

گزارش بازار بدهی ۳۰ بهمن ماه/ میانگین نرخ گام، ۳۲.۵ درصد

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در معاملات امروز مجموعا ۱۲۰ میلیارد تومان اوراق اخزا با میانگین بازده تا سررسید ۲۷.۴۴ درصد برای سررسیدهای کمتر از یک‌سال، و ۲۸ درصد برای سررسیدهای بیش از یک‌سال، معامله شد. همچنین در اوراق اراد/افاد و گام نیز به ترتیب ۱۷۰ و ۱۳۲ میلیارد تومان معامله انجام شد. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ۵۱۴ میلیارد تومان معامله شدند که عمده آن مربوط به نماد دومینو۴ بود.

نرخ بازده تا سر رسید

در نمودارهای زیر، اطلاعات مربوط به نرخ بازده تا سررسید و ارزش معاملات(میلیارد ریال) اوراق اخزا، اراد/افاد و گام، به ترتیب فاصله تا سررسید نمایش داده شده است.

 توضیح اینکه ارزش معاملات هر نماد در سطر سوم اطلاعات نمودار، ذکر شده و اندازه دایره نمایش داده شده برای هر نماد به تناسب ارزش معاملات آن نماد تنظیم شده‌است.

گزارش بازار بدهی ۳۰ بهمن ماه/ میانگین نرخ گام، ۳۲.۵ درصد

گزارش بازار بدهی ۳۰ بهمن ماه/ میانگین نرخ گام، ۳۲.۵ درصد

گزارش بازار بدهی ۳۰ بهمن ماه/ میانگین نرخ گام، ۳۲.۵ درصد

گزارش بازار بدهی ۳۰ بهمن ماه/ میانگین نرخ گام، ۳۲.۵ درصد

در اوراق اخزا دو نماد اخزا ۱۰۱ و ۱۰۳ با سررسید خرداد و مرداد ۱۴۰۴، به ترتیب با ۲۸.۲ و ۲۸.۵ درصد بیشترین نرخ بازدهی تا سررسید این اوراق را ثبت کردند. اوراق اراد به ارزش ۱۷۰ میلیارد تومان و با نرخ ۱۷.۷ الی ۲۶.۳ درصد معامله شدند. اوراق گام نیز به ارزش ۱۳۲ میلیارد تومان و با میانگین نرخ ۳۲.۵ درصد معامله شدند. اوراق با تقسیم سود شرکتی نیز ۵۱۴ میلیارد تومان معامله شدند که ۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به نماد دومینو۴  با نرخ ۱۸.۸ درصد بود.

 میانگین نرخ اوراق گام نسبت به نرخ اوراق اخزا با سررسید هم محدوده، ۵% بالاتر بود.

ارزش معاملات

در نمودار زیر ارزش معاملات اوراق اخزا، اراد/افاد ،گام و اوراق شرکتی با تقسیم سود را به تفکیک سر رسیدهای زیر یک‌سال، بالای یک‌سال و بالای دو سال مشاهده می‌کنید.

گزارش بازار بدهی ۳۰ بهمن ماه/ میانگین نرخ گام، ۳۲.۵ درصد

 

ارسال نظر
ارسال نظر