مصمم برای ارزش آفرینی پایدار و خروج از بنگاه داری

شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا در پی منویات مقام معظم رهبری، و در ادامه روند و اهتمام در واگذاری سهام شرکتها، در اجرای تکالیف قانونی مندرج در مواد ۱۶ و ۱۷ مصوب سال ۱۳۹۲ از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی که بانکهارا به فروش دارائیهای غیر مولد و خروج از بنگاه داری مکلف نموده است.

مصمم برای ارزش آفرینی پایدار و خروج از بنگاه داری

به گزارش اقتصادآنلاین، این شرکت با محوریت‌های زیر اقدام به عرضه سهام شرکت های تابعه خود در سال ۱۴۰۱ ، در بازار فرابورس به شرح ذیل نموده است.

چرخش از سهامداری غیر مؤثر و غیر کارآمد به سوی ارزش آفرینی و مدیریت مؤثر سهام.

▪ چرخش از تمرکز صرف به بنگاه‌داری به سوی رویکرد توسعه و خلق بنگاه‌های اقتصادی ارزش‌آفرین در زنجیره ارزش.

▪ چرخش از حالت منفعلانه در بازارهای اقتصادی دانش بنیان به سوی حالت فعال و پیشرو.

▪ چرخش از عدم توجه به ایجاد رابطه دوسویه، هماهنگ و هم سو میان مالکیت و مدیریت در بخش های زیر مجموعه به سوی تحقق حکمرانی شرکتی

اقدام به عرضه سهام شرکت های تابعه خود در سال ۱۴۰۱ ، در بازار فرابورس به شرح ذیل نموده است.

اقدامات صورت گرفته:

۱- عرضه سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو در شرکت داروسازی دانا با نماد "ددانا" از تاریخ   ۲۶ /۰۲ /۱۴۰۱  جمعا تعداد ۳۹،۱۵۵،۹۹۸ سهم و ارزش ریالی  ۱،۰۹۱،۴۱۶  میلیون ریال در بازار اول فرابورس.

۲- پذیرش و عرضه سهام شرکت کارخانجات صنعتی اتمسفر با نماد "تاتمس" از تاریخ ۰۶ /۰۴ / ۱۴۰۱ جمعا به تعداد ۲,۹۷۴,۹۵۷ سهم و ارزش ریالی ۲۹۰,۲۴۷ میلیون ریال در بازار پایه زرد فرابورس.

۳- عرضه سهام شرکت پخش رازی با نماد "درازی" در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ به میزان ۶۰،۰۰۰،۰۰۰  سهام و ارزش ریالی ۱,۰۹۲,۴۸۰ میلیون ریال در بازار اول فرابورس .

سایر اقدامات صورت گرفته و در دست اقدام شرکت‌های تابعه همگام با سیاست های راهبردی:

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی : ارزش‌گذاری سهام توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری، پیگیری عرضه اولیه سهام در بازار فرابورس در سال جاری ( که مهمترین پروژه واگذاری از نظر حجم و ارزش ریالی می باشد)، برنامه ریزی و اقدامات لازم با هماهنگی سهامداران و شرکت فرابورس در خصوص نحوه عرضه، و پذیرش در شرکت فرابورس ایران به شکل مشروط در تاریخ ۱۴ / ۱۰ /۱۴۰۱ صورت پذیرفت .

شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران: قرارداد مشاوره پذیرش با شرکت تامین سرمایه و مکاتبه با سازمان بورس انجام پذیرفته و پیگیری پذیرش و درج نماد سهام شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و مذاکره با مدیران عالی فرابورس ایران در بازار دوم فرابورس کشور در حال انجام می باشد.

شرکت سرمایه گذاری شفادارو: قرارداد با شرکت تأمین سرمایه به انضمام هیأت منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص ارزش‌گذاری سهام شرکت جهت عرضه بلوکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران که در جریان می‌باشد.

شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر: ارزش‌گذاری سهام شرکت توسط شرکت تأمین سرمایه به انضمام هیأت منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری، و انتشار آگهی و فراخوان عرضه در تاریخ ۱۶ /۱۲ / ۱۴۰۱ .

شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت چشمه بناب: بروز رسانی ارزش سهام توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت عرضه به شکل مزایده عمومی در حال انجام می باشد.

چشم انداز و ماموریت پیش رو

این شرکت، سرآمد، چابک و پیشرو در ارزش آفرینی و مدیریت مؤثر سهام با رویکرد خروج از بنگاه‌داری، و با مأموریت ساماندهی و ارتقاء عملکرد حوزه‌های محوری کسب و کار و خروج راهبردی از بنگاه‌های اقتصادی با پایبندی به اصل کاهش ریسک، ارزش‌آفرینی پایدار، افزایش سودآوری و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در راستای حمایت از توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی مبتنی بر آمایش سرزمینی تا نیل به اهداف اصلی به راه خود ادامه خواهد داد.

ارسال نظر
ارسال نظر