بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛

افت معنادار شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مهر ماه

طی مهرماه ۱۴۰۱، شــاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشــابه ســال قبل با افزایش ۶.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۳ درصدی مواجه شــده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه ســال قبل، ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته‌اند. طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۹.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۵.۸ درصدی مواجه شــده است

افت معنادار شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مهر ماه

به گزارش سرویس بورس اقتصاد آنلاین؛ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران را در مهر ماه امسال منتشر کرد. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورســی پذیرفته شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استفاده می‌شــود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌نمایند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش‌افزوده ایجاد شده را در صنایع مختلف و به‌دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی

بر خلاف شهریور ماه که شاهد رشد قابل توجه شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی بودیم، در مهرماه ۱۴۰۱، اگرچه شاخص تولید و فروش این شرکت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۶.۵ و ۹.۲ درصدی همراه بوده اما نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۳ و ۱۵.۸ درصدی مواجه شده است.

هچنین نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید صنعت در مهر ماه کاهش یافته اما نسبت به مهر سال قبل افزایش داشته است. همچنین انتظار برای ماه آینده کاهشی است.

در مهر ماه در بخش صنعت به دلیل تقاضا پایین مشتریان که ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر است،‌میزان فروش شرکت‌ها با کاهش شدید روبرو شده است که منجر به افزایش موجودی انبار شده است. از سوی دیگر به دنبال بی ثباتی نرخ ارز در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبرو هستند.

طی مهر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، از میان ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کردند.

رشته فعالیت‌های«خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی بجز ماشین آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «دارو» بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌‎های «شیمیایی (بجز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

همچنین در این ماه نســبت به ماه مشــابه ســال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشــته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. رشــته فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و ســرامیک» بیشــترین افزایش در شــاخص فروش را داشــته‎اند و رشــته فعالیت‌های «شیمیایی (بجز دارو)»، «دارو» و «چوب و کاغذ» بیشترین کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند.

شاخص تولید و فروش شرکت های معدنی بورسی

شاخص تولید شــرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۲۱.۴ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳۱ درصدی مواجه شده است. شاخص فروش شــرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۸.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴۰.۱ درصدی مواجه شده است.