بررسی آمار معاملات بورس کالا نشان می دهد؛

رشد قیمت پایه، مشمول ۱۸ درصدی حجم عرضه سیمان می شود

بررسی آمار معاملات سیمان در بورس کالا بیانگر آن است که افزایش ۳۵ درصدی قیمت پایه سیمان که با درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعمال شده است، شامل شرکت هایی می شود که محصولات آن ها همواره با قیمت پایه معامله شده و رقابتی برای آنها ثبت نمی شد؛ این موضوع به معنای آن است که کمتر از ۱۸ درصد حجم سیمان عرضه شده در بورس تحت تاثیر این افزایش قیمت پایه قرار می گیرد.

رشد قیمت پایه، مشمول ۱۸ درصدی حجم عرضه سیمان می شود

به گزارش اقتصاد آنلاین ، طی چند روز اخیر خبر درخواست انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی قیمت پایه سیمان در رسانه ها منتشر شده است که بررسی آمار معاملات شرکت های سیمانی نشان می دهد این افزایش قیمت کمتر از ۱۸ درصد حجم سیمان عرضه شده در بورس کالا را شامل می شود و تاثیری بر کل بازار این محصول ندارد.

به عبارت ساده تر، شرکت هایی مجوز افزایش نرخ را دریافت کرده اند که محصولات آن ها در بورس کالا همواره با قیمت پایه معامله می شود و رقابتی برای آنها به ثبت نمی رسید. از این رو قیمت پایه جدید، حاشیه امنی برای شرکت هایی است که قیمت تمام شده آن ها با کف قیمت اعلامی قبل همخوانی نداشت و در واقع عاملی برای رهایی این تولیدکنندگان از زیان و ورشکستگی و تداوم روند تولید است.

با این تفاسیر زیر ۱۸ درصد سیمان عرضه شده در بورس کالا مشمول این مصوبه می شود.

ارسال نظر