آخرین وضعیت مشتریان شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه

از ابتدای آبان تاکنون حدود ۲۱ هزار رکورد دارایی متعلق به ۴۳۰۰ مشتری توسط کارکنان شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه رفع فریز شده و در بازه زمانی یاد شده تعداد بیش از ۲۸۰۰ نفر از مشتریان کارگزاری مذکور اقدام به انتقال دارایی‌های خود به شرکت­‌های کارگزاری دلخواه نموده‌اند

آخرین وضعیت مشتریان شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه

به گزارش اقتصاد آنلاین، پیرو مشکلات حادث شده برای شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه و همان‌گونه که در مطلب منتشره در تارنمای سنا در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۴۰۱ در ارتباط با وضعیت مشتریان آن شرکت کارگزاری بیان شد، مشتریان غیربدهکار شرکت کارگزاری قادر خواهند بود، براساس رویه معمول و متداول تغییر کارگزار ناظر، نسبت به انتقال دارایی‌های اوراق بهادار خود از کارگزاری تدبیرگر سرمایه به هر شرکت کارگزاری دلخواه اقدام نمایند.

در این راستا، از تاریخ اول آبان ۱۴۰۱ لغایت ۲۴ آبان ۱۴۰۱، حدود ۲۱ هزار رکورد دارایی متعلق به ۴۳۰۰ مشتری توسط کارکنان شرکت کارگزاری فوق رفع فریز شده و در بازه زمانی یاد شده تعداد بیش از ۲۸۰۰ نفر از مشتریان کارگزاری مذکور اقدام به انتقال دارایی‌های خود به شرکت‌های کارگزاری دلخواه نموده‌اند. فرایند فوق در تمام ایام معاملاتی بازار به صورت مستمر در جریان بوده و مشتریان متقاضی انتقال دارایی می‌توانند ضمن رجوع به کارگزاری جدید دلخواه، درخواست تغییر کارگزار ناظر دارایی خود را از طریق کارگزاری جدید به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شرکت مزبور در صورت بدهکار نبودن متقاضی نزد شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه، نسبت به اجرای درخواست اقدام خواهد نمود.

در خصوص مشتریان بدهکار کارگزاری نیز لازم به توضیح است که مطابق رویه‌های معمول، این دسته از مشتریان ابتدا باید بدهی خود را به شرکت کارگزاری تسویه نمایند تا پس از آن دارایی ایشان رفع فریز شود و مشتری ضمن رجوع به کارگزاری جدید دلخواه، درخواست تغییر کارگزار ناظر دارایی خود را از طریق کارگزاری جدید به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال نمایند.

منبع: سنا
ارسال نظر