جزییات معاملات دیگنیتی در بورس کالا

امروز ۱۹۲ دستگاه دیگنیتی متعلق به بهمن موتور روی تابلو معاملات بورس کالای ایران رفت و در مجموع با تقاضای هزار و ۷۹۲ سفارش مواجه شد و در پایان معاملات، همه خودروهای عرضه شده فروخته شد.

جزییات معاملات دیگنیتی در بورس کالا

دیگنیتی سفید (تریم مشکی) ۱.۱۸ میلیارد تومان فروخته شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از کالاخبر ، در نخستین نوبت عرضه دیگنیتی، ۴۸ دستگاه دیگنیتی سفید (تریم مشکی) به قیمت یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۷۵۰ تومان با ۴۴.۳۱ درصد رقابت فروخته شد.

در معاملات امروز قیمت پایه هر دستگاه دیگنیتی ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که تقاضای ۴۴۸ دستگاه برای آن شکل گرفت.

قیمت نهایی خودروی فروخته در بورس کالا برای مصرف کننده بعد از اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی یک میلیارد و ٣٣١ میلیون و ۶٠١ هزار و ٩٣٧ تومان خواهد بود.

براساس سایت باما، قیمت روز دیگنیتی پرایم در بازار ۱.۴ میلیارد تومان است. اعداد مزبور نشان می‌دهد که مصرف‌کننده نهایی در بورس کالا نزدیک ۶٩ میلیون تومان کمتر از بازار خودروی دیگنیتی را می‌خرد.

رقابت برای خرید دیگنیتی داغ شد

در نوبت دوم عرضه امروز دیگنیتی، ۴٨ دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) با یک میلیارد و ٢٨۶ میلیون و ٧٠٨ هزار و ٣٣٣ تومان با ۵۶.۶٣ درصد رقابت فروخته شد.

معاملات امروز قیمت پایه هر دستگاه دیگنیتی ٨٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان بود که تقاضای ۶٠۶ دستگاه برای آن شکل گرفت.

سومین عرضه موفق دیگنیتی با رقابت ۴٢ درصدی

در نوبت سوم عرضه امروز دیگنیتی، ۴٨ دستگاه دیگنیتی سفید (تریم قرمز) با یک میلیارد و ١٧٠ میلیون و ۵٣١ هزار و ٢۵٠ تومان با ۴٢.۴٩ درصد رقابت فروخته شد.

در معاملات امروز قیمت پایه هر دستگاه دیگنیتی سفید (تریم قرمز) ٨٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان بود که تقاضای ٢٨٣ دستگاه برای آن شکل گرفت.

فروش دیگنیتی با استقبال خریداران پایان یافت

در نوبت چهارم عرضه امروز دیگنیتی، ۴۸ دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) با قیمت یک میلیارد و ۲۰۳ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان با رقابت ۴۸.۵۵ درصد فروخته شد.

در معاملات امروز قیمت پایه هر دستگاه دیگنیتی مشکی (تریم مشکی) ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که تقاضای ۴۵۵ دستگاه برای آن شکل گرفت.

منبع: کالاخبر
ارسال نظر