فیدلیتی در بورس کالا چند قیمت خورد؟

امروز ۳۹۲ دستگاه فیدلیتی متعلق به بهمن موتور روی تابلو معاملات بورس کالای ایران رفت و در مجموع با تقاضای هزار و ۸۴۰ سفارش مواجه شد و در پایان معاملات، همه خودروهای عرضه شده فروخته شد.

فیدلیتی در بورس کالا چند قیمت خورد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از کالاخبر ، براساس برنامه زمان بندی امروز ۱۹۶ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره و ۱۹۶ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره متعلق به شرکت بهمن موتور روی تابلو معاملات بورس کالای ایران رفت و در رقابت شفاف میان خریداران فروخته شد.

معاملات فیدلیتی ۷ نفره سفید

پس از گذشت یک ساعت از رقابت شفاف خریداران، ۹۸ دستگاه فیدلیتی ۷ نفره سفید که با قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان در بورس کالا عرضه شد، با تقاضای ۴۴۱ دستگاه و میانگین قیمتی یک میلیارد و ۹۶ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۲۶۵ تومان و با لحاظ رقابت ۴۲ درصدی معامله شد.

معاملات فیدلیتی ۷ نفره مشکی

بعد از فیدلیتی ۷ نفره سفید نوبت به معاملات فیدلیتی ۷ نفره مشکی رسید که در رقابت شفاف خریداران، ۹۸ دستگاه از این خودرو که با قیمت پایه ۷۷۲ میلیون تومان در بورس کالا عرضه شده بود با تقاضای ۵۷۰ دستگاه و میانگین قیمتی یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۴۰ تومان و با لحاظ رقابت ۴۶ درصدی معامله شد.معاملات فیدلیتی ۵ نفره سفید

معاملات فیدلیتی ۵ نفره مشکی

پس از آن، ۹۸ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره مشکی که با قیمت پایه ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس کالا عرضه شده بود در رقابت شفاف خریداران با تقاضای ۴۱۹ دستگاه مواجه و با میانگین قیمتی یک میلیارد و ۶۶ میلیون و ۳۰ هزار و ۶۱۲ تومان و با لحاظ رقابت ۴۰.۵ درصدی معامله شد.

معاملات فیدلیتی ۵ نفره سفید

در ادامه ۹۸ دستگاه فیدلیتی ۵ نفره سفید که با قیمت پایه ۷۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بورس کالا عرضه شده بود در رقابت شفاف خریداران با تقاضای ۴۱۰ دستگاه مواجه و با میانگین قیمتی یک میلیارد و ۵۰ میلیون و ۴۶۹ هزار و ۳۸۷ تومان و با لحاظ رقابت ۳۸.۴۹ درصدی معامله شد.

هزینه های مازاد

خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای قیمت نهایی فروش هستند. همچنین برای فیدلیتی ۷ نفره ۱۷۳ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۷ ریال (شامل ۱۳۳ میلیون ریال مالیات و عوارض شماره گذاری، ۴۳۵ هزار ریال هوشمندسازی کارت خودرو، ۵۰۰ هزار ریال هزینه خدمات پست، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تولید پلاک و شماره گذاری و ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ ریال بیمه شخص ثالث) و برای فیدلیتی ۵ نفره هزینه ۱۷۱ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۲۷ ریال (شامل ۱۳۱ میلیون ریال مالیات و عوارض شماره گذاری، ۴۳۵ هزار ریال هوشمندسازی کارت خودرو، ۵۰۰ هزار ریال هزینه خدمات پست، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال تولید پلاک و شماره گذاری و ۳۷ میلیون و ۱۸۴ هزار و ۲۷ ریال بیمه شخص ثالث) باید توسط خریداران به نام شرکت بهمن موتور واریز شود.

گفتنی است فردا (دوشنبه ۲۳ آبان) نیز ۱۹۲ دستگاه خودروی دیگنیتی شامل ۴۸ دستگاه سفید با تریم مشکی، ۴۸ دستگاه سفید با تریم قرمز، ۴۸ دستگاه سفید با تریم مشکی و ۴۸ دستگاه مشکی با تریم قرمز در بورس کالا عرضه می شود که قیمت پایه این خودروها ۸۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

ارسال نظر