گزارش معاملات امروز؛

بورس آبان را هم قرمز شروع کرد / فارس و فولاد شاخص را قرمزتر کردند

شاخص امروز هم نزولی بود و در ادامه افت های پی در پی، سطح یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را از دست داد و تا ارتفاع یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۷۹۴ واحد پایین آمد.شاخص هم وزن هم گرچه در ابتدا روندی صعودی داشت نهایتا حدودا افتی هزار و۲۹۸ واحدی را ثبت کرد.

بورس آبان را هم قرمز شروع کرد / فارس و فولاد شاخص را قرمزتر کردند

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین ؛اولین روز آبان ماه برای بورس خوش یمن نبود و امروز هم شاهد افت بازار بودیم.شاخص امروز به جز چند دقیقه ابتدایی در مدار نزولی بود و در هیچ بازه‌ای نشانی از بازگشت شاخص نبود.

شاخص هم وزن هم که تقریبا تا نیمه معاملات مثبت بود از نیمه های بازار با شاخص کل همسو شد و قدم در مدار منفی گذاشت.

همچنان شرایط تاثیرگذار بر بازار یا همان هستند که بودند یا بدتر شده‌اند از این جهت کلیت بازار هم همان است که بود؛قرمز و نزولی. بازار ارزشمند باشد یا نباشد گرفتار بیماری بی اعتمادی است که نمود آن در روند ارزش معاملات خرد هویدا است.گرچه بعضا قیمت دلار،گزارشات ۶ماهه و قیمت های جهانی و به طور کلی معدود اخبار مثبت؛ تاثیرات مثبت مقطعی بر بازار می گذارند ولی سایه بی اعتمادی در روزهای سبز هم بر بازار سنگینی می کند و در روزهای قرمز،چنان امروز،در آتش افت شاخص می‌دمد.

در پایان معاملات امروز شاخص کل با افتی ۱۲هزار و ۱۶۵ واحدیهمراه بود تا سطح یک میلیون و ۳۰۰هزار واحدی را هم از دست دهد و در ارتفاع یک میلیون و۲۹۶هزار و ۷۹۴ واحدی قرار بگیرد.

فارس و فولاد به تنهایی عامل نیمی از افت امروز شاخص بودند.

شاخص کل هم وزن نیز افتی هزار و۲۹۸واحدی را ثبت کرد.

ارزش معاملات خرد هم نهایتا به  حدود دو هزار و ۲۲۰ میلیادر تومان رسید تا رکورد دو هفته اخیر خود را بزند.

همچنین حقیقی ها در مجموع ۲۰۵ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

فسوژ با ۲۱،حکشتی با ۱۷ و غشهد با ۴.۵ میلیارد تومان بیشترین ورود و شپنا با ۳۰.۵،حفارس با ۱۱.۵ و ونوین با ۱۱ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را به ثبت رساندند.

در میان صنایع نیز،گروه خودرو و ساخت قطعات با ۹ میلیارد تومان رکورددار ورود پول حقیقی بودند و گروه بانک ها و موسسات اعتباری با ۵۰ میلیارد تومان بیشترین خروج پول را به ثبت رساندند.

ارسال نظر