هر روز کم تر از دیروز؛

بورس هر روز آب می رود؛ روزی ۱۸ هزار میلیارد تومان!

نزول بورس بدون توقف همچنان ادامه دارد و از روزهای پایانی اردیبهشت ماه تقریباً شاهد رکود معاملاتی و اصلاح شاخص کل هستیم. در این میان ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) کاهش بیش از ۲۲ درصدی را تجربه کرده که به معنای افت بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار میلیارد تومانی در این مدت است.

بورس هر روز آب می رود؛ روزی ۱۸ هزار میلیارد تومان!

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ روزهای نزولی بازار سهام همچنان ادامه دارد. اگر معیار را شاخص کل قرار دهیم،‌ از پایان اردیبهشت تا نهم مهر ماه شاخص کل افت بیش از ۱۷ درصدی را تجربه کرده است. شاخص هم وزن هم در این مدت کاهش حدود ۱۵ ردصدی را ثبت کرده است. اما این تنها یک بعد ماجرا است و همگام با شاخص کل، ارزش بازار سهام نیز آب رفته است.

ارزش بازار سهام (بورس و فرابورس) در پایان روز شنبه نهم مهر ماه حدود ۵ میلیون و ۶۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.این در حالی است که ارزش بازار در اردیبهشت ماه به حدود ۷میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم رسیده بود. این بدان معنی است که ارزش بازار سهام نسبت به روزهای پایانی اردیبهشت ماه و روزهای اوج بازار کاهش بیش از ۲۲ درصدی را نشان می دهد. به بیان دیگر، طی این مدت ارزش بازار سهام کاهش بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

اگر میانگین افت روزانه ارزش بازار سهام را در نظر بگیریم کمی این اعداد ملموس تر می شود. از ۲۷ اردیبهشت ماه و در اوج بازار سهام در سال ۱۴۰۱ تا روز گذشته نهم مهر ماه، ۸۸ روز معاملاتی داشتیم. این به معنای این است که به طور میانگین ارزش بازار سهام روزانه بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

ارزش بازار سهام

ارسال نظر