بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛

افت تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی در مرداد / قطعی برق یقه تولید را گرفت

بر اساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در مرداد که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در این ماه نسبت به تیر کاهش ۱۱.۵ درصدی همراه بوده است؛ به گونه ای که از میان ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها رشته فعالیت «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» افزایش در شاخص تولید داشته است. همچنین در مرداد نسبت به ماه قبل تنها سه رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش داشته اند و سایر فعالیت ها با کاهش فروش مواجه شدند. یکی از مهم ترین دلایل کاهش تولید و فروش در مرداد نسبت به ماه قبل، قطعی برق صنایع عنوان شده است.

افت تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی در مرداد / قطعی برق یقه تولید را گرفت

به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عامل کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد،‌به عنوان شاخص مهم اقتصادی در کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت ماهیانه شاخص تولید،‌فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد،‌بیش‌تر خواهد بود. چرا که بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش سیاستگذاران باید در تواتر کم تر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تاخیر ارائه می شود.

شاخص تولید،‌ فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده های ماهیانه ۳۰۲ شرکت صنعتی بورسی محاسبه می شود.

قطعی برق بلای جان اقتصاد ایران

در مرداد ماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۸.۶ درصدی و نسبت به تیر ماه با کاهش ۱۱.۵ درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۱۱.۹ درصدی و نسبت به تیر با کاهش ۶.۷ درصدی مواجه شده است. یکی از مهم ترین دلایل کاهش تولید و فروش در مرداد نسبت به ماه قبل، قطعی برق صنایع عنوان شده است که در گزارش های ماهیانه شرکت ها نیز به این مشکل اشاره شده است.

01

در مرداد ماه امسال و در میان رشته های فعالیت صنعتی بورسی، «خودرو و ساخت قطعات»، «ماشین آلات و تجهیزات» و «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» بیش ترین افزایش در شاخص تولید را نسبت به ماه مشابه سال گذشته تجربه کردند و در نقطه مقابل،‌ رشته فعالیت های «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر»،‌ «شیمیایی به جز دارو» و «تجهیزات برقی» کاهش شاخص تولید را تجربه کردند.

همچنین در مرداد ماه رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک» و «سایر کانی غیرفلزی» بیش ترین افزایش در شاخص فروش را نسبت به ماه مشابه سال گذشته تجربه کردند و رشته فعالیت‌های «دارو»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «شیمیایی به جز دارو» بیش ترین کاهش در شاخص فروش را تجربه کردند.

 

02

در مرداد ماه نسبت به ماه قبل از میان ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها رشته فعالیت «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات» افزایش در شاخص تولید داشته است و ۱۴ رشته فعالیت دیگر کاهش در شاخص تولید را ثبت کردند. رشته فعالیت های « غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر»، «ماشین آلات و تجهیزات»، «لاستیک و پلاستیک» و «خودرو و ساخت قطعات» بیش ترین کاهش در شاخص تولید را تجربه کردند.

همچنین در مرداد نسبت به ماه قبل تنها سه رشته فعالیت «سایرکانی غیرفلزی»، «کاهشی و سرامیک» و «تجهیزات برقی» افزایش در شاخص فروش داشته اند و سایر فعالیت ها با کاهش فروش مواجه شدند.

03

ارسال نظر